10 dosare cu funcționari publici locali

6

În anii 2014 — 2015, Pro­cu­ra­tura și Cen­trul Națio­nal Anti­co­ru­pție au ini­țiat nu mai puțin de 10 dosare penale în care fun­cțio­nari din admi­nis­tra­ția publică locală erau acu­zați că au acțio­nat negli­jent față de bunu­rile loca­li­tă­ții, vânzându-le sau dându-le în arendă fără lici­ta­ții sau în urma unor ten­dere for­male, la prețuri mult mai mici decât cos­tul lor. 

Cirește mai mult: http://www.zdg.md/editia-print/politic/10-dosare-cu-functionari-publici-locali 
Această publicație a fost elaborată în cadrul unui proiect implementat de CAPC cu susținerea oferită de European Endowment for Democracy (EED). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția EED.