CAPC a făcut public Studiul privind verificarea averilor și intereselor a demnitarilor din justiție, Parlament și administrația locală și centrală

25

Joi, 17 septembrie 2020 – Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a făcut publice rezultatele activității de litigare strategică în cazurile de încălcare a legii la declararea averilor și intereselor a unui șir de actuali și foști judecători, procurori, deputați,  primari și președinți de raion, precum și conducători ai altor instituții de nivel republican.

Activitatea a fost axată pe sesizarea Autorității Naționale de Integritate (ANI) în toate aceste cazuri. Aceasta a reacționat prin pornirea procedurilor de control la 75% din adresările juriștilor CAPC, totuși inspectorii de integritate ANI ezită să inițieze procedura de control al conflictelor de interese, în general și, în special, în privința înalților demnitari aflați în exercițiul funcției. Printre cei cu privire la care Autoritatea este mai reticentă la inițierea controlului sunt și  membrii Parlamentului.   

O altă constatare a experților ține și de faptul că ANI nu tratează cu diligența necesară aspectele legate de fenomenul donațiilor la partid. Juriștii CAPC nu exclud faptul că inspectorii consideră aceste aspecte mai puțin importante sau „prea delicate”, întrucât s-ar intercala cu domeniul politic sau că ar intra în aria de competență a Comisiei Electorale Centrale.

Concluzia CAPC, în baza acestei experiențe de litigare strategică în cazul eventualelor încălcări la declararea averilor și interese, indică spre faptul că autoritățile publice dispun de un instrumentar plenar, care ar trebui să le asigure o activitate eficientă. În context, CAPC atenționează asupra faptului că orice justificare privind imposibilitatea acțiunii/inacțiunii, bazată pe argumente de lipsă a cadrului legal sau funcțional, nu este decât lipsă de voință, care doar alimentează confortul intern al ANI de a nu acționa cu diligența necesară și care ar avea drept efect „certificarea inocenței” demnitarilor lipsiți de integritate. Textul integral al studiului poate fi accesat aici.

Evenimentul de prezentare a studiului a avut loc în cadrul unui club de presă desfășurat sub egida Centrului de Investigații Jurnalistice , la care au fost invitați și reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale și ai Autorității Naționale de Integritate. În cadrul evenimentului, a fost lansat și Ghidul CAPC privind identificarea cazurilor de corupere a alegătorilor.


 

Această activitate a CAPC a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Litigarea strategică pentru asigurarea integrității aleșilor poporului”, implementat de CAPC cu sprijinul Departamentului Buna guvernare al Fundației Soros Moldova.

Contacte:
022 23 83 84
Lilia Ioniță, coordonator de proiect