CAPC va monitoriza colegiile CSM responsabile de selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor

6

La 30 iulie 2014 Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a semnat un Acord de colaborare cu Consiliul
Superior al Magistraturii (CSM).

Acordul de colaborare a fost
semnat în cadrul derulării de către CAPC a Proiectului „
Monitorizarea implementării noilor
proceduri de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor”
,
implementat cu suportul financiar al
Fundației
germane Konrad Adenauer 
(Konrad-Adenauer-Stiftung, Rule of
Law Program South East Europe).

Obiectivele Proiectului programat pentru o durată
de 5 luni (1 iulie 2014-30 noiembrie 2014) sînt următoarele:

 A.     Instituirea unui mecanism monitorizare a
procedurilor de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor;

 B.     Informarea publicului privind activitățile
dezvoltate de colegiile pentru selecție și evaluare a performanțelor
judecătorilor;

 C.     Fortificarea capacităților societății civile de
monitorizare a autorităților publice.

Activitățile Proiectului vor fi concentrate pe
elaborarea unei Metodologii de monitorizare a activităților colegiilor CSM enunțate
mai sus și testarea Metodologiei respective prin asistarea la ședințele
Colegiului de selecție și carieră a judecătorilor și a Colegiului de evaluare a
performanțelor judecătorilor.

Pentru buna desfășurare a activităților programate, atingerea obiectivelor stabilite, precum și pentru asigurarea unei comunicări eficiente dintre CAPC și CSM a fost convenită încheierea Acordului de colaborare. În temeiul acestui Acord, CSM a acordat CAPC calitatea de monitor și consultant, urmînd ca CAPC să monitorizeze punerea în aplicare a noilor proceduri de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor  prin asistarea la ședințele Colegiului de secție și carieră a judecătorilor și a Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor. Rapoartele de monitorizare a ședințelor colegiilor vor fi prezentate CSM și vor fi făcute publice în cadrul unor ședințe comune.            

În rezultatul activităților de monitorizare a
ședințelor colegiilor CSM va fi elaborat un Raport final privind implementarea
noilor proceduri de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor care
urmează a fi făcut public în cadrul unui eveniment public în luna noiembrie
2014. 

Termenul
de acțiune al Acordului este de 5 ani, care se va prelungi în mod automat
pentru următorul termen de 5 ani, pînă cînd una din părți va comunica în scris
celeilalte părți despre intenția sa de a-l denunța.