Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate

3


Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza proiectului
Legii cu privire la Centrul Național de Integritate.

Autor al proiectului este Ministerul Justiției.

Potrivit notei informative proiectul de lege are drept
scop sporirea credibilității Comisiei Naționale de Integritate prin
fortificarea mecanismului de verificare a declarațiilor cu privire la venituri
și proprietate, declarațiilor de interese personale, controlul respectării
prevederilor legale privind conflictul de interese și regimul de
incompatibilități impus persoanelor care exercită o funcție de demnitate
publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și persoanelor cu
funcții de conducere, precum și prin asigurarea independenței instituționale și
operaționale a acestei autorități.

Nota informativă nu conține o
argumentare financiară a modificărilor propuse, deși implementarea proiectului
ar presupune cheltuieli legate, de exemplu, de stabilirea cerințelor noi pentru
subiecții declarării sau asigurarea accesului ofițerilor CNI la bazele de date.

În raportul de expertiză s-a arătat că proiectul conține unele
omisiuni privind formularea corectă și completă a genului de incompatibilități,
în special cele ce țin de încheierea actelor prin persoane interpuse, fiind
admise și erori de numerotare a articolelor și alineatelor care sunt propuse
spre modificare. Astfel, una din omisiunile importante în proiectul de
modificare și completare a unor acte legislative se ține de neajustarea
prevederilor actelor legislative supuse modificărilor la prevederile speciale
ce țin de imposibilitatea aplicării sancțiunilor disciplinare (avertismentul,
mustrarea sau mustrarea aspră) în cazul încălcării regimului de integritate. Nu
s-au revizuit suficient prevederile speciale ce țin de diverși subiecți care au
fost incluși în categoria de persoane supuse reglementărilor de integritate.
Proiectul de lege nu a prevăzut o contravenție administrativă aparte pentru
sesizarea cu rea-credință a CNI despre cazurile de incompatibilitate sau
încălcarea stării de integritate.

Raportul complet poate fi
accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-607.html 


Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

   

Această expertiză
a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza
coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative”, susținut
financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of
the Netherlands.