Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile

3

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului Legii pentru modificarea și
completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998.

Autor nemijlocit al
proiectului de Lege este Agenția Relații Funciare și Cadastru.

 

Reieșind din nota
informativă, modificările și completările propuse la Legea cadastrului
bunurilor imobile au ca scop îmbunătățirea cadrului juridic, reglementarea unor
situații neacoperite cu norme legale, precum și asigurarea creării arhivei
electronice în sistemul de cadastru.

Nota informativă a proiectului
de act legislativ conține o fundamentare satisfăcătoare a promovării
proiectului,  fiind indicate  scopul principal, condițiile ce au impus
elaborarea proiectului de lege, principalele prevederi, elementele noi, efectul
social și economic al actului.

Nota informativă nu
conține o fundamentare economico-financiară a proiectului. La fe, autorul nu
menționează nici în proiect și nici în nota informativă despre compatibilitatea
cu legislația comunitară și alte standarde internaționale.

 

Principalele obiecții de
conținut asupra textului actului, formulate în raportul de expertiză se referă
la:
– formularea neclară și contradictorie a unor prevederi din proiect;
– dublarea unor noțiuni din proiect cu cele existente deja în legislație;
– omisiunea indicării termenelor exprese pentru eliberarea informației acordate
în format electronic;
– instituirea funcției de registrator-șef cu atribuții de administrare, fără a
indica care sînt atribuțiile de bază ale acestui registrator-șef în
administrarea oficiului cadastral teritorial;
– acordarea posibilității confirmării autenticității unor documente cadastrale
prin semnătura unor persoane terțe împuternicite, dar care nu sînt
registratori;
– indicarea dreptului pentru executorii judecătorești de a avea acces la registrul
bunurilor imobile în regim de tip real, însă fără a stabili norme primare care
să reglementeze procedura și regulile de acces ale acestui regim.

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-638.html 

 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.