Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.170-XVI din 19.07.2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate

6

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza proiectului Legii  pentru
modificarea și completarea Legii nr.170-XVI din 19.07.2007 privind statutul
ofițerului de informații și securitate din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este deputat în Parlamentul
Republicii Moldova.

Potrivit notei informative, scopul proiectului este de a
revizui statutul ofițerului de informații și securitate, a modului de angajare
și îndeplinire a serviciului special prin contract în funcția de ofițer de
informații, precum și revizuirea garanțiilor juridice și sociale ale ofițerilor
de informații, reieșind din specificul activității acestora.

Deși autorul, în nota informativă subliniază finalitățile urmărite la
elaborarea proiectului, enumeră principalele prevederi ale proiectului, totuși,
aceasta nu conține toate elementele unei fundamentări necesare proiectului de
act legislativ, așa cum prevede art.20 din Legea privind actele legislative
nr.780/2001.

Prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei,
în cazul adoptării acestuia, respectarea principiilor transparenței,
participării și responsabilizării  va fi
asigurată insuficient.

Proiectul de lege este compatibil cu normele constituționale și legislația
corelativă. Totodată, proiectul este conform parțial jurisprudenței Curții
Constituționale și CtEDO.

Proiectul extinde lista categoriilor de activități care
pot fi practicate de către ofițerii de informații, prin includerea
activităților medicale de profil chirurgical și reanimare  pe lîngă cele de creație, științifice și
didactice. Deși autorul în nota informativă argumentează necesitatea acestei
extinderi, totuși ea comportă neclarități referitor la modalitatea aplicării în
practică. Totodată, această extindere poate fi catalogată drept discriminatorie
în raport cu celelalte funcții pentru care legea prevede anumite
incompatibilități.


Proiectul de lege nu reglementează aspectul gender. Nu au fost identificate
norme care ar discrimina sau limita drepturile, libertățile și șansele femeilor
în raport cu bărbații.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-690.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”,
susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia..