Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe

6

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza proiectului Legii  pentru
modificarea și completarea Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor
și drepturile conexe (art.8, 23, 24, ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.

 

Autor al proiectului de Lege este Cancelaria de Stat.

 

Potrivit notei informative, proiectul are ca scop
transpunerea în legislația națională a unor prevederi din Directiva 2006/116/CE
din 12.12.2006 privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor
drepturi conexe, și anume – art.1 alin. (7) și art.3 alin.(1)-(2a) din Directivă.
Noile amendamente sunt orientate spre asigurarea realizării eficiente a
principiilor protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe, în special,
în ceea ce privește termenele de protecție a acestor drepturi.

Totodată,  proiectul propune ajustarea cadrului național
în domeniul proteciei dreptului de autor și a drepturilor conexe la Acordul
privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert
(TRIPS), în partea ce se referă la condițiile de instituire a excepțiilor și
limitărilor de exercitarea unora dintre dreptului de autor și a drepturilor
conexe.


Proiectul de lege este conform normelor constituționale, legislației corelative
și standardelor internaționale. Acesta nu contravine jurisprudenței Curții
Constituționale și a Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Proiectul este gender neutru și respectă drepturile/libertățile omului.

 

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că
proiectul, per ansamblu, poate fi promovat în vederea adoptării de către
Parlament.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-711.html

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această
expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”,
susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia