Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă art.4; Legea privind administrația publică locală art.1, 2, 3, 63\’1; ș.a.)

7

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului  Legii  pentru
modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
descentralizarea administrativă art.4; Legea privind administrația publică
locală art.1, 2, 3, 63’1; ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului este un grup de deputați în
Parlament.

 

Reieșind din cuprinsul proiectului și potrivit notei
informative, scopul acestuia este de a ajusta legislația conexă la Legea
nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al
Găgăuziei.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Deși
autorul, subliniază finalitățile urmărite la elaborarea proiectului, enumeră
principalele prevederi ale proiectului, totuși, nota informativă nu conține
toate elementele unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ, așa
cum prevede art.20 din Legea privind actele legislative nr.780/2001.

 

Potrivit raportului de expertiză, unele prevederi
cuprinse în proiect nu corespund în totalitate Constituției, de exemplu,
atribuțiile improprii pentru autoritățile UTA Găgăuzia (Adunarea populară,
Guvernatorului Găgăuziei), care nu se regăsesc în Legea privind statutul
special al Găgăuziei și, totodată, sînt contrare Constituției.

Propunerile din proiect nu corespund în totalitate prevederilor legislației
corelative. Acestea, pe alocuri, sînt lacunare și necesită a fi concretizate. Lipsește
o abordare complexă a autorilor asupra raporturilor juridice și problemelor
existente.

Potrivit raportului de expertiză, adaptarea legislației Republicii Moldova la
Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, acordarea capacităților
Găgăuziei de a utiliza mecanismele existente și unele din competențele sale
atribuite prin lege, constituie beneficii pentru populația din UTA Găgăuzia,
drepturile și libertățile lor. Totuși, caracterul lacunar al prevederilor
proiectului, unde multe din propunerile autorilor sînt confuze, contradictorii,
contrare prevederilor din legislație, lipsa unei abordări complexe a tuturor
problemelor existente, caracterul "învechit" al Legii nr.344/1994,
prezintă riscul ca proiectul dat de lege să nu realizeze scopul propus și, în
consecință, se va reduce impactul acestuia asupra drepturilor și libertăților
populației din UTA Găgăuzia.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că proiectul de lege urmează
a fi revizuit, cu luarea în considerație a obiecțiilor formulate.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-635.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Armonizarea legislației cu standardele
internaționale în domeniul drepturilor omului”, susținut financiar de
Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.