Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind deșeurile de producție și menajere; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător)

5

Autor nemijlocit al proiectului Legii este un grup de deputați în Parlament.

Potrivit notei
informative, scopul proiectului este realizarea obiectivului de guvernare
privind demonopolizarea activităților de comercializare și de export ale
resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, precum și  racordarea legislației din domeniul
colectării și comercializării acestora la principiile de reglementare a
activității de întreprinzător stabilite prin Legea nr.235-XVI din 20.07.2006.

Cu toate acestea, nota informativă:

 • nu conține fundamentarea economică-financiară, deși implementarea
  proiectului presupune cheltuieli financiare atît din partea statului, cît
  și din partea persoanelor juridicele. În special, cheltuielile vor fi legate
  de eliberarea și obținerea licențelor, precum și de monitorizarea, din
  partea statului, a activității de comercializare și de export ale
  resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase;
 • nu conține argumentări în baza analizei impactului de reglementare, cu
  toate că obiectul proiectului îl constituie liberalizarea condițiilor
  activității de comercializare și de export ale resturilor și deșeurilor de
  metale feroase și neferoase.

În concluziile raportului s-a arătat că proiectul Legii a
fost elaborat și prezentat fără a respecta cerințele tehnicii legislative; că  inițierea proiectului nu a fost precedată de o
analiză economică, financiară, ecologică etc. și  unele formulări din proiect nu corespund
exigentelor art.19 din Legea privind actele legislative.

Totodată, în raportul de expertiză s-a constatat că,
actualmente, în Parlament se examinează trei proiecte de legi, similare cu cel
expertizat (proiecte care au fost adoptate la data de 05.07.2011 în prima
lectură), și anume:

–         proiectul nr. 1606 din
26.05.2010 înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către S. Furdui;

–         proiectul nr. 1920 din
25.06.2010 înaintat de către deputatul M.Ghimpu;

–         proiectul nr. 890 din
06.04.2011 înaintat de Guvern (Ministerul Economiei).

Toate aceste trei proiecte sunt identice atît din punct
de vedere al conținutului, cît și al argumentării proiectului.

Această expertiză a fost realizată în
cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.