Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

5

În expertiză Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a arătat că
proiectul este justificat prin necesitatea de a ajusta legislația națională la prevederile
imperative ale Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva
corupției, Convenției penale privind
corupția și Convenției civile privind corupția.

Proiectul este suficient de argumentat, nota
informativă conținînd toate
elementele de rigoare.

Proiectul nu va necesita careva cheltuieli adiționale, inclusiv financiare, motiv pentru care nu este
necesară fundamentarea economico-financiară.

Proiectul este compatibil standardelor internaționale în domeniu, însă, în aplicarea prevederilor ar
putea să apară deficiențe datorate noțiunilor cu care se operează în art. I pct. 1. În
consecință, ar putea nejustificat să fie limitat
cercul persoanelor care cad sub incidența normelor de drept.

Sugerăm examinarea posibilității de incriminare a
faptei de promisiune de bunuri, servicii ori altor avantaje nepatrimoniale necuvenite
alegătorului.

În cuprinsul Legii nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu
privire la prevenirea și combaterea corupției ar fi mai binevenită o definiție general-acceptată, suficientă pentru scopurile unei
legi-cadru generale.