Comunicat de presă la proiectul Legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operațiuni internaționale

3


Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza proiectului Legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni și
operațiuni internaționale din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării Europene.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul Legii privind
participarea Republicii Moldova la misiuni și operațiuni internaționale
urmărește un scop dublu: asigurarea îndeplinirii angajamentelor RM asumate în
cadrul relațiilor cu organizațiile internaționale (ONU, UE, OSCE), în vederea
contribuirii la menținerea păcii, securității și stabilității internaționale,
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și constituirea
unei baze juridice pentru participarea RM la un spectru larg de
misiuni/operații internaționale.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului, cu
excepția părții ce ține de nivelul compatibilității proiectului cu
reglementările corespondente ale instrumentelor de bază europene în domeniu.

Deși în nota informativă se menționează că adoptarea
legii nu implică cheltuieli financiare, totuși, la implementare, aceasta va
necesita cheltuieli din bugetul public național pentru acoperirea cheltuielilor
financiare prevăzute la art. 18, 19 și 20 din proiect.

Prin implementarea proiectului, în cazul adoptării
acestuia, respectarea principiului transparenței va fi asigurată suficient, iar
principiile participării și responsabilizării nu sînt aplicabile.

Proiectul este conform parțial Constituției, legislației correlative,
jurisprudenței Curții Constutiționale și jurisprudenței CtEDO.

Proiectul conține următorii factori de vulnerabilitate:
norme lacunare și deficiente; nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă
și limbaj normativ; formulare ambiguă care admite interpretări abuzive; norme
de trimitere; determinarea competenței după formula "este în drept",
"poate" ș.a.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-692.html

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”,
susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia..