Comunicat de presă la proiectul Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător

6

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza coruptibilității proiectului Legii privind reglementarea prin
autorizare a activității de întreprinzător. Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul
Economiei.

În expertiză, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a
arătat că ideia elaborării și promovării unui astfel de proiect este absolut
necesară pentru încurajarea activității de întreprinzător. Cu toate acestea, în
redacția actuală, proiectul nu poate fi adoptat din mai multe motive:

Nota informativă: nu este suficient de argumentată; nu conține referințe la
reglementările corespondente ale legislației comunitare; nu analizează nivelul
compatibilității proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; nu
conține informații privind fundamentarea economico-financiară, deși
implementarea Legii ar putea genera cheltuieli financiare; nu include analiza
de impact al proiectului asupra activității de întreprinzător, inclusiv
asigurarea respectării drepturilor și intereselor întreprinzătorilor și ale
statului.

Abundența normelor de trimitere reduce la "zero" acest efort
legislativ. Autorii proiectului urmau să scaneze toate actele normative, iar
rezultatul acestui exercițiu să constituie tocmai acest proiect, pentru a
reduce probabilitatea desfășurării unui nou proces – "Ghiliotina 3+".

Prevederile proiectului nu sînt coordonate cu un șir de acte legislative.

Formulările conținute în proiect nu corespund exigențelor stabilite de art.19
din Legea privind actele legislative. Maniera de formulare a normelor nu
exprimă corect, concis și fără echivoc ideea. Terminologia utilizată în proiect
nu este constantă și conformă legislației în vigoare.