Comunicat de presă privind proiectul Legii privind transportul naval

3

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)  a efectuat expertiza coruptibilității
proiectului Legii
privind transportul naval.

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este Ministerul
Transportului și Infrastructurii Drumurilor.

Potrivit notei informative, scopul proiectului de lege este îmbunătățirea
cadrului legal din domeniul transportului naval intern, ajustarea legislației
RM la acordurile bilaterale și internaționale la care Republica Moldova este
parte, reglementarea activității comerciale a agenților economici din Republica
Moldova și din străinătate, care exploatează mijloacele de transport naval,
precum și asigurarea securității navigației în exploatarea acestuia pe căile
navigabile interne ale Republicii Moldova.

Nota informativă:
1. Nu conține o justificare suficientă pentru promovarea proiectului de Lege;
2. Nu conține referințe la standardele internaționale și legislația comunitară;
3. Nu conține fundamentarea economico-financiară și analiza impactului de
reglementare;
4. Nu conține o expertiză ecologică al impactului transfrontalier al
proiectului de lege asupra mediului. Autorii nu au stabilit soluții de
protecție a mediului acvatic în cazul lucrărilor de amenajare și întreținere a
căilor navigabile.

Prevederile proiectului necesită a fi corelate cu prevederile legislației
naționale.

Formulările conținute în proiect, în general, sînt suficient de clare și
respectă regulile de ortografie și punctuație. Totuși, în proiect sînt
utilizate unele noțiuni-neologisme, care nu au fost definite. Totodată, trebuie
să semnalăm faptul că proiectul abundă în norme de trimitere și lacune de
drept. Totodată, proiectul conține norme care permit discreția decizională a
autorităților, norme care nu determină autoritățile publice responsabile, ceea
ce este de natură să genereze acte de corupție în procesul implementării legii.

În concluzia raportului de expertiză s-a arătat, că proiectul legii
necesită a fi revizuit substanțial.

Raportul complet al expertizei poate fi vizualizat pe
adresa:
 https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-519.html

Această
expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
"Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative
etapa V", care  este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.