Firma care va plasa declarațiile de avere ale funcționarilor a fost selectată

4

Com­pa­nia „Esem­pla Sys­tems”, fon­dată și admi­nis­trată de o mai veche cunoș­tință a Comi­siei Națio­nale de Inte­gri­tate a câști­gat anul acesta lici­ta­ția pen­tru digi­ta­li­za­rea și publi­ca­rea decla­ra­ți­i­lor cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate ale func­țio­na­ri­lor. Pen­tru aceste ser­vi­cii, firma, care și-a schim­bat recent denu­mi­rea, urmează să înca­seze o sumă record  900 mii de lei. Con­trac­tul încă nu a fost apro­bat de Agen­ția Achi­zi­ții Publice.

Citește mai mult: http://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/doc-firma-care-va-plasa-declaratiile-de-avere-ale-functionarilor-a-fost-selectata

Această publicație a fost elaborată în cadrul unui proiect implementat de CAPC cu susținerea oferită de European Endowment for Democracy (EED). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția EED.