Lansarea Studiului privind eficiența mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilității proiectelor de acte legislative

3

Studiul privind eficiența expertizei coruptibilității legislației a fost efectuat de către Centrul pentru Analiza și Prevenirea Corupției (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene și al Consiliului Europei împotriva corupției, spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova (MOLICO). Acesta a avut ca scop analiza eficienței procesului de identificare a prevederilor legale pasibile să faciliteze actele de corupție. De asemenea, Studiul evaluează în ce măsură Parlamentul a ținut cont de observațiile și recomandările CAPC de a evita includerea elementelor coruptibile în legile adoptate.

Chișinău, 8 iulie 2009 În perioada 1 octombrie 2006 31 ianuarie 2009, CAPC a analizat 304 proiecte de acte legislative plasate pe pagina web a Parlamentului și 13 proiecte remise pentru expertiză de alte autorități în vederea identificării prevederilor pasibile să faciliteze actele de corupție. Eficiența rapoartelor de expertiză a coruptibilității a fost evaluată prin monitorizarea acceptării de către Parlament și Guvern a observațiilor și recomandărilor CAPC. Din numărul total de 3684 obiecții identificate în 258 proiecte adoptate, 1916 au fost acceptate, ceea ce reprezintă un randament de 52,01%.

Au fost identificați doi factori majori ce influențează acceptarea de către legislativ a recomandărilor CAPC. Primul factor ține de respectarea de către Parlament a termenelor de cooperare cu societatea civilă. In cazul nerespectării acestor termene eficiența rapoartelor de expertiză scade până la 25,5 %. Al doilea factor ține de calitatea autorilor proiectelor de legi. Și anume, eficiența cea mai scăzută a expertizei coruptibilității se atestă la proiectele elaborate de Serviciul de Informații și Securitate (8,5 %), Ministerul Dezvoltării Informaționale (17,6 %) și Procuratura Generală (18,2 %). Pe de altă parte, în cazul celor mai activi autori ai proiectelor de legi, cum ar fi Ministerul Justiției, eficiența rapoartelor CAPC este de aproape 60%. Ministerul Justiției solicită frecvent opinia CAPC chiar înainte de prezentarea proiectului în Parlament.

Eficiența expertizei coruptibilității în la pachetul de legi anticorupție se estimează doar la 38,4%. Cele 8 legi din domeniul anticorupție adoptate în perioada 2007-2008 au fost supuse expertizei coruptibilității, dar eficiența acesteia a fost mult sub nivelul așteptărilor. Avem în vedere Legea privind prevenirea și combaterea corupției, Legea privind conflictul de interese, Legea privind serviciul public și statutul funcționarului public, Legea privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice, Codul de conduită a funcționarilor publici, Legea privind transparența în procesul decizional, Legea privind partidele politice și Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Expertiza coruptibilității și-a confirmat viabilitatea ca o măsură de prevenire a corupției și a reușit să convingă forul legislativ în temeinicia îngrijorărilor privind potențialul coruptibil al reglementărilor. Implementarea acestei măsuri timp de 3 ani a sporit transparența procesului legislativ. Totuși, doar efortul legislativ în sine nu poate fi suficient pentru eradicarea corupției, dar poate determina schimbări esențiale prin obstrucționarea adoptării legislației cu prevederi ce ar putea crea condiții favorabile pentru abuzurile comise de funcționarii publici.

Versiunea completă a Studiului poate fi accesată aici.