Mihail Budurin: „Am venit să fiu primar, nu s-o dau afară din serviciu pe mama”

7

Un glas tremurător, dar insistent ne informa la telefon: „Am citit în CUVÂNTUL că primarii din unele localități au în subordine rude apropiate, lucru ce contravine legislației. Și la Trifești primarul conduce cu mama sa, Viorica Budurin, care este perceptoare fiscală și ingineră-cadastrală, iar cumnata, Elena Garam, împarte ajutoare sociale”, ne-a spus interlocutoarea, care s-a prezentat drept Alexandra S., solicitând anonimatul pe motiv că în caz contrar ar putea avea probleme mari cu administrația satului.

Citește mai mult la: http://www.cuvintul.md/article/6613/

Această publicație a fost elaborată în cadrul unui proiect implementat de CAPC cu susținerea oferită de European Endowment for Democracy (EED). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția EED.