Participarea Directorului CAPC la lucrările sesiunii 38 a reuniunii plenare a Grupului de State contra Corupției (GRECO)

3

În perioada 9-13 iunie 2008, dna Galina Bostan, directorul CAPC și
dna Mariana Kalughin, șef al secției prevenire și interacțiune civilă a
Direcției generale analiză, prognoză și prevenire a CCCEC au participat
la lucrările sesiunii 38 a reuniunii plenare GRECO.

La 11 iunie 2008, reprezentanții Republicii Moldova au prezentat
experiența țării noastre în domeniul expertizei coruptibilității în
cadrul unei ședințe restrînse a managerilor de proiect din cadrul
Secretariatului General al Consiliului Europei.

La 12 iunie 2008, metodologia expertizei coruptibilității
legislației aplicată în Republica Moldova a fost prezentată și în
cadrul ședinței plenare a reprezentanților țărilor-membre ale GRECO.
Dna Mariana Kalughin și dna Galina Bostan au făcut două prezentări în
cadrul cărora s-au referit la reglementările normative a expertizei
coruptibilității în legislația Republicii Moldova, la experiența
acumulată de către ambele instituții implicate în procesul de
expertiză, precum și la constatările elaborate în baza generalizării
practicii acumulate și a evaluării eficienței mecanismului expertizei
coruptibilității. De asemenea, tuturor participanților le-au fost
repartizate CD-uri cu informații concludente privind reglementările
legislative și experiența Republicii Moldova în domeniul metodologiei
expertizei coruptibilității. Prestația reprezentanților Republicii
Moldova și prezentările făcute au fost înalt apreciate și au trezit un
viu interes din partea participanților. Acest fapt a fost reflectat în
raportul de sinteză a reuniunii 38 a GRECO care poate fi accesat aici.

Acest eveniment a fost realizat în cadrul Proiectului Comun al
Comisiei Europene și al Consiliului Europei împotriva corupției,
spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova
(MOLICO), co-finanțat de Comisia Europeană, Agenția Suedeză pentru
Cooperare și Dezvoltare Internațională și Consiliul Europei.