Plenul CSM a aprobat un nou instrument pentru eficientizarea activității Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor

7

În ședința din 03 octombrie 2017, la demersul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a aprobat proiectul formularului electronic standardizat pentru întocmirea hotărârilor Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor (CEPJ). Conținutul formularului a fost elaborat de către CAPC în colaborare cu CEPJ și reprezintă rezultatul efortului comun de analiză a practicii CEPJ și de implementare a recomandărilor CAPC, formulate în urma monitorizări activității CEPJ.

În procesul elaborării conținutului formularului (sistemului de întocmire a hotărârilor CEPJ) s-au avut în vedere următoarele criterii principale: 

  • universalitate (posibilitatea reaplicării acestuia și asupra hotărârilor altor organe ale CSM);
  • adaptabilitate (posibilitatea de dezvoltare a formularului astfel încât să corespundă modificărilor normative);
  • securitatea datelor cu caracter personal;
  • simplitate în utilizare.

Sistemul de întocmire a hotărârilor CEPJ va permite:

  • transparentizarea activității CEPJ, prin faptul că hotărârile vor fi publicate automat pe pagina web a CSM, fiind asigurată plenitudinea și vizibilitatea informației;
  • uniformizarea practicii de aplicare a criteriilor pentru evaluarea judecătorilor, fiind prevenită acordarea arbitrară a punctajului;
  • ținerea statisticii la zi privind eficiența activității CEPJ;
  • simplificarea considerabilă a lucrului secretariatului CEPJ.

Activitatea respectivă a fost dezvoltată în cadrul Proiectului „Sporirea mecanismelor de transparență privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor din Republica Moldova”, implementat de CAPC cu suportul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare.