Prezentarea rezultatelor Studiului privind eficiența expertizei coruptibilității

5

Pe data de 4 februarie 2008 la Conferința anuală „Cooperarea dintre
Parlament și societatea civilă” rezultate, și pe 8 februarie 2008 la
ședința Clubului jurnaliștilor de investigație cu tema „Expertizarea
anticorupție a legislației: realizări și perspective” experții CAPC au
prezentat rezultatele Studiului privind eficiența expertizei
coruptibilității, în baza expertizelor efectuate în perioada octombrie
2006 octombrie 2007.

Datele acestui Studiu arată că CAPC a formulat
obiecții referitoare la 2256 elemente de coruptibilitate depistate în
cele 202 proiecte expertizate. La data realizării studiului, 117
proiecte din cele analizate fuseseră adoptate de Parlament. CAPC a
constatat că din 1064 de obiecții formulate la cele 117 proiecte,
legislativul a acceptat doar ceva mai mult de jumătate – 562. Dintre
cele 202 de proiecte supuse expertizei coruptibilității, opt, pe
marginea cărora au fost expuse critici dure, au fost retrase din
Parlament.

Potrivit studiului, în 43,1% din cele 202 rapoarte de expertiză a
fost atestată promovarea intereselor/beneficiilor contrar interesului
public, iar 20,8% din proiecte de acte legislative supuse expertizei au
fost apreciate de experții CAPC ca generatoare de prejudicii și
promotoare a unor interese individuale sau de grup. Analiza promovării
unor interese în proiectele de acte legislative prin prisma autorilor
proiectelor de acte legislative a demonstrat o pondere mai mare, de
65%, a proiectelor emanate de la deputații în Parlament în comparație
cu inițiativele Guvernului.

Experții CAPC au mai constatat că din totalul celor 202 proiecte de
acte legislative supuse expertizei doar 105 au fost publicate pe pagina
web a Parlamentului însoțite de nota informativă. Totodată, 80% din
notele informative au avut un caracter formal și general, multe
limitîndu-se la argumentări de genul „întru executarea unei porunci a
Guvernului…”. Din 105 proiecte supuse expertizei coruptibilității
care au fost însoțite de note informative, fundamentarea
economico-financiară a existat doar în 6 cazuri (5,7%).