Termenul de prescripție peste „interesele” primarului Chirtoacă

6

Dorin Chirtoacă, primarul mun. Chișinău a acționat în
judecată Comisia Na
țională de
Integritate. Edilul nu este de acord cu decizia colegială a institu
ției, care a stabilit, în luna
octombrie 2015, că oficialul a încălcat regimul juridic al conflictului de
interese. Asta chiar dacă, de
și
considerat vinovat de membrii CNI, Dorin Chirtoacă nu a plătit nici măcar o
amendă, pentru că, reprezentan
ții
Centrului Na
țional
Anticorup
ție au
constatat că termenul în acest caz, expirase.

 

Citește
mai mult la: http://www.zdg.md/stiri/termenul-de-prescriptie-peste-interesele-primarului-chirtoaca

 

Această publicație a fost
elaborată în cadrul unui proiect implementat de CAPC cu susținerea oferită
de European Endowment for Democracy (EED). Opiniile exprimate aparțin
autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția EED.