Training „Expertiza coruptibilității proiectelor de acte normative” pentru Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției

3

La 19 ianuarie 2007, pentru colaboratorii Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice și Corupției s-a desfășurat trainingul
„Expertiza coruptibilității proiectelor de acte normative”. Activitatea
a fost organizată de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, în
comun cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, și
susținută financiar de Consiliului Europei.

În cadrul trainingului audiența a fost familiarizată cu aspecte legate de:

 • Cadrul normativ național privind expertiza anticorupție a proiectelor de acte normative;
 • Noțiuni generale despre actele legislative și tehnica legislativă. Elaborarea și fundamentarea proiectelor de acte legislative;
 • Legislația internațională anticorupție;
 • Procedurile
  preparatorii pentru efectuarea expertizei anticorupție. Practica
  judiciară element esențial pentru identificarea imperfecțiunii
  legislației;
 • Elementele coruptibilității actelor legislative.

Acest eveniment a fost realizat în cadrul Proiectului Comun al
Comisiei Europene și al Consiliului Europei împotriva corupției,
spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova
(MOLICO), co-finanțat de Comisia Europeană, Agenția Suedeză pentru
Cooperare și Dezvoltare Internațională și Consiliul Europei.