CAPC, proiectului Legii privind evaluarea strategică de mediu.

17