Coruptibilitatea Legii Emisiunea obligațiunilor de stat

8
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) invită reprezentanţii mass-media la conferinţa de presă cu tema: „Expertiza coruptibilităţii proiectului Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17.11.2014 și nr.101 din 01.04.2015”.