Avertizorii de integritate: între reglementări și practica de aplicare

110

Centrul de analiză și prevenire a corupției (CAPC) a analizat cum a decurs implementarea Legii cu privire la avertizorii de integritate pe parcursul a trei ani, provocările transpunerii în practică, dar și care sunt potențialele soluții pentru amplificarea efectelor scontate ale mecanismului avertizorilor de integritate.

Potrivit experților, autoritățile centrale responsabile de examinarea avertizărilor și de protecția avertizorilor de integritate (CNA și OAP) au întreprins, cu suportul partenerilor de dezvoltare, mai multe acțiuni pentru promovarea mecanismului și încurajarea potențialilor avertizori să apeleze la acest mecanism: au fost elaborate spoturi video, secțiuni speciale pe paginile web, dezvoltate aplicații de e-learning etc. În pofida acestor eforturi, persistă multiple probleme în înțelegerea și aplicarea acestui mecanism, mai ales în entitățile publice. „Se creează impresia că aceste acțiuni au un caracter formalist, iar sondajele dedicate domeniului integrității arată că nu toți angajații cunosc modul în care funcționează dezvăluirea practicilor ilegale. În același timp, CNA în calitate de autoritate care este abilitată să înregistreze și să examineze dezvăluirile externe a practicilor ilegale, nu oferă nicio o analiză a activității pe acest domeniu în rapoartele sale anuale”, se menționează în analiza CAPC.

Autorii consideră că transpunerea în practică a mecanismului avertizorilor de integritate trebuie susținută în egală măsură și de societatea civilă. Sectorul asociativ poate să ofere suport informațional și sprijin atât entităților, autorităților publice responsabile de examinarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor, cât și celor de protecție. Concomitent, societatea civilă poate să ofere asistență avertizorilor de integritate, în special celor care au apelat la calea publică de dezvăluire a practicilor ilegale.

Constatările și recomandările experților CAPC privind implementarea mecanismului avertizorilor de integritate, pot fi văzute AICI.

Acest Policy Brief a fost elaborat în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.