CAPC a expediat Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege privind funcționarea ANI

380

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a expediat Parlamentului opinia sa referitor la proiectul de modificare a Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și a Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, alte acte normative.

Conform notei informative a proiectului, acesta a fost elaborat în vederea perfecționării cadrului legislativ privind funcționarea ANI, prevenirea situațiilor de conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări ale subiecților declarării precum și declararea corectă/corespunzătoare a averii și intereselor personale a subiecților vizați cu astfel de obligații. Potrivit autorilor, proiectul de lege mai propune fortificarea rolului inspectorului de integritate în procesul de efectuare a controlului averii și intereselor personale, prin acordarea unor pîrghii suplimentare precum și asigurarea unei cooperări eficiente cu organele de ocrotire a normelor de drept în procesul efectuării controlului averii și intereselor personale.

În opinia CAPC, mai multe instrumente și mecanisme propuse de autori în proiect nu vor soluționa problemele din sistem, ci vor crea dificultăți, inclusiv incertitudini de ordin juridic, la aplicarea în practică, vor duce la blocaje în activitatea ANI, la împovărarea subiecților declarării cu obligații greu de realizat sau care presupun eforturi considerabile, la riscuri de încălcare a drepturilor și libertăților persoanelor terțe.

Experții CAPC au analizat propunerile de modificare a celor două legi și au venit cu mai multe recomandări:

  • Acceptarea sesizărilor anonime de către ANI și inversarea sarcinii probațiunii pentru subiectul controlului contravine jurisprudenței Curții Constituționale.
  • Impunerea unor obligații pentru persoanele terțe, care nu sunt subiecți ai declarării (prezentarea informațiilor și documentelor solicitate și supunerea averii lor controlului ANI), comportă riscuri, care pot afecta drepturile și libertățile omului, pot duce la abuzuri și încălcări.
  • Efectuarea evaluărilor și expertizelor bunurilor pe de o parte, va necesita cheltuieli bugetare neprevăzute în buget de autori, iar pe de altă parte, presupune cheltuieli majore pentru persoana verificată (obligată de facto la aceste acțiuni pentru a-și demonstra nevinovăția), fără un mecanism de recuperare a acestora în cazul erorilor sau abuzurilor.
  • Declararea valorii de piață a bunurilor, în lipsa cunoștințelor specifice în domeniu și în absența unei clarități privind declararea valorii bunurilor obținute cu zeci de ani în urmă, va crea confuzii și haos în procesul de declarare și va pune presiune enormă pentru toți subiecții declarării, nu doar pentru cei care în prezent își declară bunurile la valori modice. În plus, va crea situații juridice „confuze” și „conflictuale”, în contextul în care există valoarea cadastrală a bunurilor (imobilele), dar și valoarea contractuală a bunurilor.
  • Efectuarea evaluărilor și expertizelor de către inspectorii de integritate și aplicarea măsurilor de asigurare de către ANI în privința averii nejustificate reprezintă niște norme irealizaile, care depășesc aria de competențe ale Autorității Naționale de Integritate.
  • Proiectul omite reglementarea posibilității contestării procesului – verbal de refuz al iniţierii controlului în cazul în care ar exista temeiuri justificate de inițiere, iar inspectorul de inegritate este de o altă părere.
  • Procedurile de suspendare din funcție a persoanelor în privinţa căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale vor duce mai mult la tergiversarea procesului, dar și la supraîncărcarea inspectorilor de integritate.

Opinia integrală a CAPC poate fi consultată AICI.

 

Fișiere

  • pdf AICI
    Dimensiune fișier: 9 Mo Descărcări: 494