CAPC monitorizează activitatea membrilor Comisiei pre-vetting, care evaluează candidații la funcția de membru în CSM 

105

Centrul de analiză și prevenire a corupției (CAPC) supraveghează activitatea membrilor Comisiei pre-vetting: audierile candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), deciziile Comisiei, dar și cum se desfășoară procedura de contestare a deciziilor.

„Această monitorizare se desfășoară conform unei metodologii, elaborată de experții CAPC. Scopul acestui exercițiu este de a urmări corectitudinea desfășurării activității membrilor Comisiei pre-vetting, transparenţa activităţii Comisiei şi perfecţionarea mecanismelor existent. Astfel, vom putea observa dacă într-adevăr vor fi promovați cei mai buni și integri candidaţi în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor”, spune expertul CAPC, Radu Jigău, care monitorizează procesul de evaluare.

Activitatea Comisiei pre-vetting

Până în acest moment, 5 candidați la funcții în CSM, din rândul celor 28 de judecători de carieră înscriși în concurs, au promovat evaluarea Comisiei sub aspectul integrității, 12 au fost descalificați prin nepromovarea evaluării și nu mai pot participa la concurs, iar 11 candidați încă așteaptă deciziile Comisiei.

Dintre judecătorii care nu au promovat evaluarea, 5 au contestat deciziile Comisiei la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba de judecătorii: Iurie Bejenaru, Anatolie Țurcan, Vitalie Stratan, Angela Bostan, Vladislav Holban.

Examinarea contestațiilor de către CSJ

La data de 29 martie 2022, președintele interimar al CSJ a emis Dispoziția nr.29 cu privire la instituirea completului de judecată specializat, desemnând judecătorii Vladimir Timofti, Ala Cobăneanu, Svetlana Filincova și judecătorul supleant Dumitru Mardari pentru examinarea contestațiilor privind deciziile Comisiei de evaluare.

Potrivit expertului CAPC, primele ședințe de examinare a contestațiilor au avut loc la începutul acestei săptămâni. Însă, toate cauzele au fost amânate pe motiv de procedură – lipsa dosarului personal al candidatului întocmit în modul corespunzător (nu a fost numerotat, nu a fost întocmit borderou, nu erau copiile confirmate în modul corespunzător); solicitarea reclamantului de a face cunoștință cu dosarul personal al candidatului; necesitatea pentru angajarea unui avocat (de exemplu, cazul contestatarului Vladislav Holban).

Doar în cauza lui Anatolie Țurcan contestatarul a fost prezent la ședință, exercitându-și dreptul la apărare personal. În cauzele Angela Bostan și Iurie Bejenaru la ședință au fost prezenți doar avocații acestora. Iar în cauzele Vladislav Holban și Vitalie Stratan contestatarii nu s-au prezentat la ședință: Vladislav Holban a solicitat termen pentru a-și angaja un avocat, iar Vitalie Stratan a solicitat examinarea ședinței de pregătire în lipsa sa, totodată solicitând termen pentru a face cunoștință cu dosarul personal întocmit potrivit rigorilor legale. 

Astfel, cele 5 ședințe de judecată au fost stabilite în perioada 30 ianuarie-2 februarie.

Monitorizarea se face în cadrul proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat de CAPC, cu suportul Freedom House Moldova.