Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției își consolidează capacitățile instituționale în domeniul politicilor anticorupție

56

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) își va consolida capacitățile instituționale de analiză, evaluare și monitorizare a politicilor publice în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului corupției atât în instituțiile statului, cât și în societate. Astfel, timp de trei ani, cu suportul Ambasadei Suediei la Chișinău, echipa CAPC va realiza un șir de acțiuni, scopul cărora este de a îmbunătăți calitatea proiectelor și inițiativelor lansate de către instituțiile responsabile de prevenirea și combaterea corupției.

„Rolul instituțiilor statului este de a elabora politici pentru a crește calitatea actului de justiție, a combate fenomenul corupției în rândul funcționarilor, judecătorilor, procurorilor, dar și în rândul cetățenilor. Rolul nostru, al organizațiilor neguvernamentale, este de a contribui la procesul de elaborare a politicilor publice, prin expertiza noastră, astfel încât să fie atinse rezultatele țintite de către autoritățile publice și așteptările cetățenilor noștri. De mai mulți ani, echipa CAPC vine cu opinii și recomandări asupra proiectelor de legi și ne bucură faptul că aceste opinii sunt luate în considerare. Apreciem susținerea oferită echipei CAPC de către Ambasada Suediei. Aceasta este o dovadă în plus că ne facem munca onest și cu dorința de a schimba lucrurile spre bine”, afirmă directoarea CAPC, Galina Bostan.

„Suedia susţine în Republica Moldova organizaţiile societăţii civile locale pentru a încuraja pluralitatea de opinii, astfel promovând principiile democraţiei. Parteneriatul cu CAPC vine să susţină organizaţia să îşi realizeze misiunea instituţională şi să participe cu expertiza pe care o deţine la reformele demarate în Republica Moldova”, susține Daniela Vidaicu, coordonatoare de programe, Ambasada Suediei.

Printre cele mai importante obiective propuse în cadrul proiectului „Strategia de dezvoltare și consolidare a CAPC 2022-2025” sunt îmbunătățirea instrumentelor de verificare, monitorizare și/sau evaluare a politicilor publice, instituțiilor, angajamentelor anticorupție internaționale și regionale, crearea parteneriatelor cu mediul de afaceri și alte organizații ale societății civile, promovarea instituției avertizorilor de integritate și asigurarea protecției avertizorilor de integritate etc.

De asemenea, se va pune accent pe consolidarea capacităților organizaționale și a mecanismelor de management intern ale CAPC, dezvoltarea abilităților echipei CAPC (traininguri, instruiri), promovarea activităților realizate prin intermediul infograficelor, podcasturilor, newsletter-urilor, parteneriatelor cu mass-media din domeniu, dar și cu presa locală.