Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției și Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA) vor contribui la formarea profesioniștilor în domeniul juridic

108

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) și Asociația Europeană a Studenților în Drept – Grup Național „ELSA” au semnat un Acord de colaborare prin care și-au exprimat dorința comună de a contribui la formarea unor juriști competenți, cu un nivel înalt de profesionalism și cu abilități practice.

Astfel, principalele obiective stabilite de către ambele părți se referă la:

  • organizarea, prin colaborare, a conferințelor, seminarelor, atelierelor de lucru, publicarea articolelor științifice și a altor activități, în vederea eficientizării educației juridice sub aspect practic, cu implicarea studenților facultăților de Drept din Republica Moldova, din cadrul Ciclului I – Licență și Ciclului II – Masterat, precum și altor grupuri-țintă;
  • susținerea inițiativelor studențești;
  • desfășurarea în comun a oricăror altor activități, care au drept scop facilitarea schimbului de cunoștințe și experiență a membrilor CAPC și ELSA.

De asemenea, CAPC și ELSA vor putea să intervină cu propuneri inovative sub aspectul promovării culturii juridice în rândul studenților de la facultățile de Drept și a tinerilor profesioniști în domeniu, inclusiv al altor categorii de beneficiari ai evenimentelor organizate în parteneriat, precum și să coopereze la implementarea proiectelor de interes comun, inclusiv prin atragerea altor parteneri, în cazul acordului comun.

În cadrul evenimentului de semnare a Acordului, președinta CAPC, Galina Bostan, a menționat că, în activitatea sa, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției respectă următoarele principii: transparență; profesionalism; independență; flexibilitate; nediscriminare; neafiliere politică etc.

Președinta CAPC a apreciat deschiderea tinerilor juriști și interesul acestora față de domeniul anticorupție și promovarea integrității în toate domeniile. Galina Bostan și-a exprimat încrederea că această colaborare va aduce plus valoare atât sectorului juridic, în particular, cât și întregii societăți.

La rândul său, președinta ELSA, Raluca-Rusanda Donțu, a mulțumit CAPC pentru oportunitatea de a colabora, menționând importanța acestui parteneriat pentru dezvoltarea tinerei generații de juriști din țara noastră.

Acest parteneriat a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Suediei.