Doar cinci candidați la funcția de membru al CSM au promovat evaluarea integrității. Majoritatea deciziilor Comisiei pre-vetting au fost contestate

219

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC) continuă să monitorizeze activitatea membrilor Comisiei pre-vetting. Zilele trecute, Comsia a anunțat ultimele rezultate privind evaluarea candidaților la funcțiile de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), din rândul judecătorilor de carieră. Astfel, după verificarea și/sau audierea a 23 de candidați, din 28 câți erau inițial (dintre aceștia, patru au renunțat la concurs, iar unul nu a promovat evaluarea în baza nedepunerii în termen a declarației de avere și interese personale, conform art. 9 alin. 2 din Legea nr. 26/2022), doar cinci au trecut testul integrității. Este vorba de:

  • judecătoarele Livia Mitrofan și Maria Frunze, Judecătoria Chișinău, sediul Centru,
  • judecătoarea Ioana Chironeț, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana,
  • judecătorul Vasile Șchiopu Vasile, Judecătoria Ungheni,
  • judecătorul Sergiu Caraman, Judecătoria Criuleni).

Alți 18 candidați nu au promovat evaluarea Comisiei pre-vetting. Până acum, la Curtea Supremă de Justiție au fost depuse 14 contestații împotriva deciziilor Comisiei, toate din rândul judecătorilor de carieră: Anatolie Țurcan, Vitalie Stratan, Iurie Bejenaru, Angela Bostan, Vladislav Holban, Sergiu Osoianu, Ecaterina Buzu, Mihail Bușuleac, Nicolae Șova, Veronica Cupcea, Aliona Miron, Victor Sandu, Natalia Clevadî, Stanislav Sorbalo. În context, amintim că în privința judecătorului Anatolie Țurcanu Anatolie CSJ s-a pronunțat, respingând contestația. În cinci contestații este anunţată întrerupere până la adoptarea de către Curtea Constituţională a unei soluţii pe marginea sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate, iar celelalte cauze urmează a fi examinate.

De remarcat că, în cazul a patru candidați la CSM, membrul Comsiei pre-vetting, Vitalie Miron, a avut opinii separate. Toate deciziile Comisiei pre-vetting pot fi consultate aici: https://vetting.md/decizii/.

La etapa următoare Comisia se va axa pe evaluarea și audierea a nouă candidați non-judecători, pentru funcția de membru al CSM.

Ce urmează după evaluarea candidaților la funcția de membru al CSM?

După evaluarea candidaților la funcția de membru al CSM, urmează ca actualul CSM să convoace Adunarea Generală a Judecătorilor, care trebuie să se desfășoară în cel mult 35 de zile de la convocare. Doar candidații care au promovat pre-vettingul pot fi votați pentru funcția de membru al CSM.

Totuși, trebuie de remarcat că, din partea judecătorilor de carieră au fost promovați doar candidați din judecătorii, ceea ce pune în dificultate continuitatea procedurii de alegere a membrilor CSM. Or, art. 3 alin. (4) din Legea 947/1996 stabilește că „șase membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, după cum urmează: patru – din cadrul judecătoriilor, unul – din cadrul curților de apel și unul – din cadrul Curții Supreme de Justiție”. Mai exact, printre candidații care au promovat pre-vettingul nu sunt judecători din cadrul curților de apel și nici de la CSJ.

La fel, art. 122 alin. (1) din Constituția Republicii Moldove prevede: „Consiliul Superior al Magistraturii este format din 12 membri: șase judecători aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor, reprezentând toate nivelurile instanțelor judecătorești”.

Experții CAPC vor continua să urmărească activitatea Comisiei pre-vetting, cum decurge procedura de examinare a contestațiilor depuse la CSJ, la Curtea Constituțională, dar și corectitudinea desfășurării Adunării Generale a Judecătorilor. Transparența și corectitudinea proceselor, respectându-se buchia legii, sunt priorități ale CAPC.

Monitorizarea activității Comisiei pre-vetting se desfășoară în cadrul proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat de CAPC, cu suportul Freedom House Moldova.