Experiența CAPC de identificare a cazurilor de corupere a alegătorilor a fost împărtășită observatorilor Promo-LEX

13

În data de 1 septembrie 2020, au fost finalizate lucrările seminarului de instruire a observatorilor Promo-LEX pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, în cadrul căruia directorul CAPC, doamna Galina Bostan, a participat în calitate de formator la subiectul identificării infracțiunilor  de corupere a alegătorilor.

După introducerea privind conceptele de bază, precum elementele acestei infracțiuni și subiectele acțiunilor de corupere electorală, expertul a prezentat și practici concrete de identificare a cazurilor de corupere a votanților. Experiența acumulată de CAPC în domeniu este bazată pe rezultatele proiectului din 2019 de monitorizare a alegerilor precedente (parlamentare și locale) din perspectiva respectării criteriilor de integritate. În cadrul implementării acestui proiect au fost detectate și comunicate autorităților competente mai multe încălcări electorale. CAPC a sesizat Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Comisia Electorală Centrală pentru investigarea și tragerea la răspundere a celor vinovați. Cazurile vizează diverse situații în raioanele republicii privind oferirea banilor, cadourilor, serviciilor cu scopul ca alegătorii să voteze pentru un anumit candidat. 

Seminarul a fost desfășurat în regim online, sub egida Promo-LEX, cu participarea a circa 60 de membri ai Rețelei observatorilor pe termen lung ai acestei organizații necomerciale în calitate de beneficiari.

***

Activitatea respectivă a fost desfășurată în cadrul Proiectului ”Litigarea strategică pentru asigurarea integrității aleșilor poporului”, implementat de CAPC cu sprijinul Departamentului Buna guvernare al Fundației Soros Moldova.

Contacte:          

022 23 83 84

contact@capc.md

Lilia Ioniță, coordonator de proiect