Experții CAPC recomandă îmbunătățirea proiectului de modificare a Legii privind statutul ofițerului de informații și securitate

167

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) au analizat proiectul de modificare a Legii privind statutul ofițerului de informații și securitate, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă a unui grup de deputați în Parlament, și au propus mai multe recomandări pentru îmbunătățirea acestuia.

Conform Notei informative, proiectul a fost elaborat în scopul îmbunătățirii substanțiale a prevederilor existente ce reglementează statutul juridic al ofițerului de informații și securitate. Totodată, potrivit autorului, documentul este necesar în vederea eliminării lacunelor legislative devenite evidente urmare a aplicării Legii privind statutul ofițerului de informații și securitate, dar și în vederea ajustării normelor la noile realități.

„În pofida celor susținute de către autor, implementarea proiectului va avea impact asupra bugetului public. Prin proiect se propun prevederi prin care se vor spori garanțiile oferite ofițerilor de informații și securitate, prevederi de neimplementat fără alocații suplimentare bugetare. Proiectul necesită o fundamentare economico-financiară și o redactare suplimentară, astfel încât să corespundă exigențelor tehnicii legislative, în special celor ce țin de limbaj, ortografie și punctuație”, susțin experții.

Conform opiniei CAPC, „pornind de la misiunea și esența activității Serviciului, accederea în funcțiile de ofițeri de informații și securitate a persoanelor care dețin cetățenia altor state decât Republica Moldova generează riscuri. Or, prin depunerea jurământului în fața unui stat străin, persoana și-a asumat angajamentul să colaboreze cu autoritățile, inclusiv de securitate internă, ale acelui stat. În acest sens, în opinia noastră nu pot fi susținute, de principiu, prevederile care permit ocuparea funcțiilor de ofițeri de informații și securitate a persoanelor cu dublă cetățenie”.

De asemenea, experții mai recomandă specificarea temeiurilor și condițiilor, în virtutea și limitele cărora directorul SIS ia decizia de oferire a compensației bănești anuale, echivalentă normelor de echipare. La fel, se propune obligarea SIS să-și aducă cadrul normativ în concordanță cu modificările, inclusiv să elaboreze și să aprobe acte normative noi.

Toate recomandările CAPC, pot fi văzute AICI.

Opinia a fost elaborată în cadrul proiectului „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).