Legile privind protecția avertizorilor de integritate din întreaga lume – Partea a treia

342
Whistleblowing

Legislația pentru protecția avertizorilor de integritate diferă de la o țară la alta. Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a făcut o trecere în revistă a legilor de avertizare din întreaga lume, în baza informațiilor de pe portalul www.whistlelink.com. Anterior, am scris ce prevede Directiva UE privind protecția avertizorilor de integritate, ce legi au SUA, Australia, Canada, Marea Britanie sau Noua Zeelandă, dar și despre legislația din țările asiatice: Japonia, China, Hong Kong și Singapore. În acest articol vom menționa alte câteva țări, care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Serbia

Legea Serbiei privind protecția avertizorilor de integritate a fost considerată model de către experți de top la nivel internațional. Implementată în 2015, este prima (și singura) lege a avertizorilor din lume la care chiar ei au contribuit la elaborare. Cu peste 350 de cauze aduse la Curtea de Justiție în primii doi ani, legea a depășit toate așteptările.

Legea urmărește să ofere avertizorilor protecție maximă și este adesea citată drept exemplu de act de reglementare foarte bine elaborat. Un detaliu important este omiterea noțiunii de avertizare de integritate „din bună-credință”. Cei care au elaborat legea s-au opus acestei noțiuni, deoarece aprofundarea motivelor din spatele avertizării ar putea duce la manipulare. Există și o hotărâre judecătorească asupra unor măsuri de protecție temporară, care garantează reintegrarea avertizorului la locul de muncă în cazul în care concedierea se dovedește a fi ilegală. Aceasta este o măsură eficientă de abordare a acțiunilor de represalii împotriva avertizorilor, iar acesta trebuie doar să dovedească că acțiunea a avut loc în urma avertizării.

Norvegia

Avertizorii din Norvegia sunt protejați prin Legea norvegiană privind mediul de muncă. Acest lucru se aplică persoanelor care raportează „condiții cenzurabile”, inclusiv încălcări ale legii sau standardelor etice, pericole pentru sănătate și siguranță, pericole climatice sau de mediu, corupție sau infracțiuni financiare, hărțuire și încălcarea securității datelor cu caracter personal.

În scopul denunțărilor, definiția „angajaților” este destul de amplă. Pe lângă angajații permanenți, mai sunt luați în considerație și studenții, personalul militar, deținuții, pacienții și persoanele care sunt în diferite contexte de muncă. Deși sunt acoperite mai puține grupuri decât în ​​Directiva UE, legislația norvegiană acoperă o gamă mai largă de situații de avertizare. Autorii raportului Asociației Internaționale a Avocaților au remarcat că legislația puternică a muncii din Norvegia oferă deja protecție angajaților, iar aceasta poate include cazurile de denunțare.

Africa de Sud

Protecția sud-africană a avertizorilor de integritate se regăsește în principal în Legea privind divulgarea protejată (2000). Legislația se aplică angajaților atât din sectorul privat, cât și din sectorul public, dar exclude voluntarii și contractanții independenți. Scopul este să prevină reacțiile sau repercusiunile din partea angajatorilor și să se asigure că avertizorii se simt în siguranță și liberi să își manifeste îngrijorările.

Dezvăluirile pot fi făcute către o varietate de autorități și persoane, având la dispoziție agenții speciale de protecție publică (protector public și auditor general). Se consideră că este mult mai benefic pentru angajator și angajat ca dezvăluirile să fie făcute mai degrabă intern decât extern (adică, în mass-media).

Brazilia

Relativ nou incorporată pe lista țărilor cu legislație privind protecția avertizorilor de integritate, Brazilia a implementat articolul 15 din Legea federală 13.964 (Legea anti-criminalitate), în 2019. Acest lucru se aplică nu numai cazurilor de corupție publică, ci și fraudei legate de organizațiile guvernamentale, activităților criminale și abaterilor administrative în interes public. Similar cu „recompensele” (bounty) din SUA, există chiar și o recompensă economică pentru denunțarea neregulilor. Aceste recompense sunt specificate ca reprezentând 5% din fondurile recuperate de guvern. Măsurile de protecție includ confidențialitatea obișnuită, protecția împotriva represaliilor și imunitatea față de răspunderea civilă și penală. Există, de asemenea, protecție oferită de Legea braziliană pentru victime și martori.

Argentina

Secțiunea 41 din Codul penal argentinian acordă protecție și un alt tip de stimulent avertizorilor. În loc de recompensă financiară, cei care dezvăluie informații despre infracțiuni de corupție, fraudă și infracțiuni financiare pot beneficia de pedepse reduse. Cu toate acestea, un raport OCDE din 2019 afirmă că nu există o legislație actuală, care să protejeze în mod specific avertizorii. Companiile din sectorul privat trebuie să respecte Legea răspunderii corporative, deși există doar o recomandare ca acestea să aibă o politică de protecție a avertizorilor. Potrivit raportului OCDE, Argentina a întreprins câteva măsuri pentru a eficientiza procesul de raportare în sectorul public.

Columbia

Dosarul Columbiei în ceea ce privește denunțarea este destul de diferit, deoarece în prezent nu există nicio legislație privind dezvăluirile. În ciuda nivelurilor ridicate de corupție, toate proiectele de lege care propun protecția avertizorilor sunt adesea respinse. O evaluare anti-mită a OCDE, publicată în 2019, a îndemnat guvernul să „adopte o lege privind protecția avertizorilor”, care oferă protecție clară și cuprinzătoare împotriva represaliilor denunțătorilor din sectorul public și privat. Articolul publicat în 2020, „Ghidul practicianului pentru investigații globale”, ediția a patra, arată că, deși există un program de protecție pentru avertizori și victime, în cazurile de profil înalt, avertizorii pot cere și protecție. De asemenea, se menționează stimulente financiare pentru avertizori, autorizate de Ministerul Apărării.

Protecția avertizorilor este importantă pentru toată lumea

Legislația poate varia de la o țară la alta, dar un lucru este cert. Este în interesul tuturor părților să aibă sisteme sigure și confidențiale pentru ca avertizorii să raporteze comportamentul neadecvat. Atât angajații, cât și publicul larg din toate țările vor profita de beneficiile protecției acestora.

Acest articol a fost scris în cadrul proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat de CAPC, cu suportul Freedom House Moldova.