RAPORT PRIVIND ANALIZA DATELOR MONITORIZĂRII INSTANȚELOR

1

În 2022-2023 CAPC a monitorizat ședințele de judecată și calitatea hotărîrilor judecătorești în cadrul proiectului „Sporirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar”, finanțat de Uniunea Europeană și care a sprijinit implementarea activităților din Strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024. Unul din pilonii proiectului constituie monitorizarea serviciului de justiție oferit cetățenilor pentru a evidenția deficiențele privind accesul la justiție și drepturile la un proces echitabil.

Scopul monitorizării l-a constituit colectarea de informații probate pentru susținerea implementării Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției: Direcția strategică II (Accesul la justiție și calitatea actului de justiție), Direcția strategică I (Independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției).

Astfel, eșantionul general al ședințelor de judecată monitorizate a cuprins 800 de ședințe de judecată, dintre care: ședințe de judecată în dosarele civile – 281; șednțe de judecată în dosarele administrative – 112; ședințe de judecată în dosarele penale – 281; ședințe de judecată în dosarele contravenționale – 126.

Eșantionul general de monitorizare a calității hotărîrilor judecătorești a inclus, în total, 400 hotărîri judecătorești, dintre care 72% (287) au fost emise de instanțele de fond, 15%(60) în apel și 13%(53) în recurs.

Raportul conține informații cu privire la principalele aspecte ale activităților judiciare, cum ar fi informații privind accesul la instanțele de judecată, desfășurarea procedurilor judiciare și emiterea hotărârilor judecătorești într-un spectru de cauze, care include cauze civile, penale, administrative și contravenționale. În plus, se analizează categorii de cauze specifice, fiecare dintre acestea fiind caracterizată de complexitatea sa unică, cum ar fi protecția datelor cu caracter personal, violența în familie, protecția mediului înconjurător, asistența juridică garantată de stat și răspunderea delictuală a statului.

Raportul oferă informații și recomandări valoroase obținute în rezultatul activităților de monitorizare. Sunt evidențiate atât punctele forte, cât și punctele slabe ale sistemului judiciar din Republica Moldova, toate acestea în urmărirea obiectivului nostru principal: promovarea transparenței, a responsabilității și a accesului sporit la justiție pentru toți.

Rezultatele monitorizării au fost analizate în baza informațiilor din mai multe surse, inclusiv monitorizarea ședințelor de judecată, sondajele justițiabililor, sondajele pentru focus grupurile cu avocați aleși, avocați din oficiu, judecători și personal judiciar, interviurile cu experți și monitorizarea hotărârilor judecătorești. Acoperind procesele de judecată desfășurate între 15 iulie 2022 și 30 mai 2023, precum și hotărârile judecătorești pronunțate între 2020 și 2022, acest raport reprezintă o sursă de referință cuprinzătoare cu privire la cele mai recente evoluții din sistemul de justiție din Moldova.

Textul raportului, precum și sumarul executiv în versiunea română pot fi accesate aici.

Versiunea engleză poate fi accesată aici.