Recomandările CAPC pentru îmbunătățirea proiectului de Lege – „Actul Magnitsky”, expediate Ministerului Justiției

153

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC) au expediat Ministerului Justiției opinia asupra proiectului de Lege privind implementarea măsurilor restrictive internaționale împotriva persoanelor implicate în fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democrație și statul de drept (Actul Magnitsky (Republica Moldova)).

Obiectul de reglementare al proiectului de Lege îl reprezintă modalitatea punerii în aplicare la nivel național a măsurilor restrictive internaționale. La baza proiectului au stat sancțiunile aplicate de administrația Statelor Unite ale Americii în privința unor persoane prezumate a fi vinovate de fapte de corupție, subminare a statului de drept, abuz asupra drepturilor omului și alte crime, dintre care unii sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Sancțiunile respective nu sunt obligatorii pentru aplicare pe teritoriul sau de autoritățile Republicii Moldova, dar proiectul de lege propune preluarea lor benevolă și legiferarea mecanismului de punere în aplicare.

Potrivit experților CAPC, documentul necesită o revizuire conceptuală și ajustare la normele constituționale și tratatele internaționale cu privire la drepturile omului. În particular, consideră că proiectul de lege trebuie să stabilească jurisdicția clară pentru:

  1. a) faptele de încălcare gravă a drepturilor omului comise în afara teritoriului Republicii Moldova, și
  2. b) de către cetățeni străini.

Cu condiția aplicării măsurilor restrictive internaționale împotriva cetățenilor străini implicați în  fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democrație și statul de drept în jurisdicții străine, reglementările propuse reprezintă o preluare fidelă a reglementărilor internaționale și pot fi puse în aplicare.

„Proiectul propus încearcă substituirea justiției penale pe teritoriul Republicii Moldova cu acte executive de sancționare. În prezența scopului declarat de aplicare a măsurilor restrictive cetățenilor Republicii Moldova și în lipsa mențiunilor despre caracterul extrateritorial al faptelor sancționate, proiectul de lege presupune mecanisme de revocare a reglementărilor constituționale și internaționale cu privire la drepturile omului sub pretextul alinierii la sancțiunile impuse de alte state. Argumentarea proiectului de lege ignoră faptul că sancțiunile aplicate de alte state se referă la fapte extrateritoriale și nu încearcă substituirea justiției penale atunci și acolo unde are competențe jurisdicționale”, se arată în opinia CAPC, care poate fi consultată AICI.

Opinia a fost elaborată în cadrul proiectului „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).