Anunț de angajare a unui expert/companie pentru realizarea evaluării privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Instituțională CAPC

591

Asociația obștească Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), în cadrul implementării proiectului Grant Agreement between The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida and Center for the Analysis and Prevention of Corruption Moldova (CAPC) regarding Core Support, anunță concurs privind angajarea unui expert/companie pentru realizarea evaluării intermediare a implementării Strategiei de Dezvoltare Instituțională a CAPC în perioada august 2022-2023 și a Planului de acțiuni.

Condiții pentru expert/companie

 • Experiență în domeniul evaluării implementării documentelor strategice și/sau dezvoltării strategice a organizațiilor
 • Cunoașterea specificului de activitate a ONG
 • Cunoștințe elementare în domeniul anticorupție, activității organelor de drept, statul de drept
 • Deschiderea și capacitatea de a interacționa eficient cu membrii echipei CAPC.

Sarcinile expertului/companiei

 • Elaborarea Metodologiei de evaluare a  Strategiei de Dezvoltare Instituțională a CAPC și a Planului de acțiuni și consultarea/aprobarea acesteia de către CAPC;
 • Evaluarea intermediară a implementării Strategiei de Dezvoltare Instituțională a CAPC și a Planului de acțiuni pentru perioada august 2022-2023;
 • Elaborarea Raportului de evaluare, care, orientativ, urmează să conțină următoarele informații:
 • Contextul procesului de evaluare;
 • Obiectul evaluării;
 • Scopul, obiectivele și planul de aplicare al evaluării;
 • Metodologia evaluării (etapele evaluării; matricea de evaluare; metode și instrumente de colectare a datelor; metode de analiză a datelor; implicarea părților interesate în evaluare);
 • Rezultatele evaluării;
 • Concluzii și recomandări.

Candidații urmează să prezinte pe adresa contact@capc.md până la data de 30.10.2023:

 • CV-ul candidatului
 • Documente și link-uri care confirmă experiența candidatului
 • Scrisoare de motivare care să conțină oferta financiară a candidatului.