RAPORT: Evaluarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție 2017-2020 și a Planului de acțiuni

3

Raportul în limba română poate fi accesat aici: Evaluarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție 2017-2020 și a Planului de acțiuni

Raportul în limba engleză, aici: Assessment of the National Integrity and Anti-Corruption Strategy 2017-2020 and the Action Plan