Studiu: Nivelul de satisfacţie a justiţiabililor privind sistemul judecătoresc

6

Studiul privind nivelul de satisfacţie a justiţiabililor privind sistemul judecătoresc este realizat în cadrul proiectului „Participă şi tu la reforma justiţiei”, finanţat de Ambasada SUA

Scopul de bază a Studiului constă în stabilirea nivelul de satisfacţie a justiţiabililor în ce priveşte sistemul judecătoresc, avînd drept obiective:

  • identificarea percepţiei generale a justiţiabililor cu privire la calitatea serviciilor oferite de către instanţele judecătoreşti, condiţiile de desfăşurare a proceselor de judecată, activitatea de înfăptuire a justiţiei de către judecători, activitatea personalului auxiliar (grefieri, angajații cancelariei şi arhivei);

  • aprecierea calității serviciilor oferite de componentele sistemului judecătoresc;

  • identificarea problemelor de bază ale sistemului judecătoresc și a soluțiilor.

În cadrul Studiului au fost efectuate:

  • un sondaj de opinie realizat în diapazonul temporal 15 august – 15 septembrie 2012 în incinta instanțelor de fond din mun. Chișinău, Curtea de Apel Chişinău și în Curtea Supremă de Justiție. Sondajul a fost realizat în baza unui chestionar operat direct de către operatorul de interviu. Au fost chestionate 603 persoane, care au vizitat instanțele de judecată pentru soluționarea diferitor probleme. Eșantionul a fost proiectat proporțional pe instanțele judecătorești.

  • 3 focus grupuri care au avut ca țintă: procurori (12 persoane), avocați (8 persoane), reprezentanții autorităților publice (6 persoane);

  • 2 interviuri detalizatoare cu procurori, 2 interviuri detalizatoare cu avocați, 2 interviuri detalizatoare cu părți în proces.

  • chestionarea a 430 de persoane prin intermediul boxelor de opinie amplasate în instanţele de judecată.

  • chestionarea a 47 de persoane prin intermediul chestionarelor electronice amplasate pe site-urile Ministerului Justiţiei şi a Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei.