Ghid pentru efectuarea expertizei vulnerabilităţii proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender

7

Ghidul pentru efectuarea expertizei vulnerabilităţii proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender reprezintă un prim pas în instituirea unui set de standarde minime aplicabile procesului de conceptualizare, elaborare şi promovare a proiectelor de acte normative şi care urmează să contribuie la: asigurarea corespunderii normelor cu standardele privind drepturile omului, inclusiv egalitatea gender, naţionale şi internaţionale; prevenirea apariţiei şi/sau identificarea factorilor de vulnerabilitate care duc sau pot duce la încălcarea/limitarea/ignorarea drepturilor omului/egalităţii gender, precum şi prevenirea sau diminuarea posibilelor efecte negative ale acestora; prevenirea condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Expertiza vulnerabilităţii proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender, în baza acestui Ghid, poate fi efectuată atît în privinţa proiectelor actelor normative de bază, cît şi în privinţa proiectelor de acte normative de modificare, completare sau abrogare. Ghidul poate fi aplicat şi în procesul de expertizare a actelor normative în vigoare.