Raportul de monitorizare a achizițiilor publice de produse alimentare în domeniul învățămîntului preuniversitar în UTA Găgăuzia pentru anii 2022 – 2023

23

 

Achizițiile publice în domeniul educației din UTA Găgăuzia aduc cu sine provocări și dificultăți specifice autonomiei, dar și similare cu alte regiuni ale țării. Acestea și alte constatări sunt incluse în raportul de monitorizare a achizițiilor publice de produse alimentare în domeniul învățămîntului preuniversitar în UTA Găgăuzia pentru anii 2022 – 2023.

Experții locali au monitorizat 23 de proceduri de achiziții publice de produse alimentare și 130 de contracte de achiziții încheiate de șase instituții de învățămînt din UTA Găgăuzia. Monitorizarea efectuată scoate în evidență riscurile și lacunele existente de la planificarea achizițiilor pînă la etapa de executare și raportare.

Potrivit experților Igor Guseinov și Olga Cîrma, majoritatea instituțiilor de învățămînt monitorizate nu au publicat planurile de achiziții, unele din ele neavînd nici pagină web sau aceasta nu este actualizată. La formarea costului estimativ al achizițiilor publice, nu întotdeauna se ține cont de prețurile reale de piață pentru produsele alimentare, iar unele instituții au abordări diferite în privința bunurilor similare. În toate cazurile de achiziții publice monitorizate a fost aplicat doar criteriul de atribuire ”prețul cel mai mic”.

În comparație cu alte regiuni ale țării, circa 29% din contractele de achiziții publice ale instituțiilor de învățămînt din autonomie au fost modificate prin acorduri adiționale de reducere a valorii achiziției. Rezultatele monitorizării mai arată că au fost depuse puține contestații la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, iar directorii liceelor monitorizate nu au suficiente capacități și posibilități de a responsabiliza agenții economici pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale. Dificultățile identificate sunt cauzate de neparticiparea reprezentanților instituțiilor preuniversitare la seminarele de instruire, organizate de Agenția Achiziții Publice, deoarece nu cunosc limba română, au concluzionat experții.

Printre recomandările care pot îmbunătăți sistemul de achiziții publice de produse alimentare în sectorul educațional din UTA Găgăuzia au fost subiliniate – organizarea unor cursuri de instruire în domeniul achizițiilor publice pentru managerii și specialiștii vorbitori de limbă rusă din domeniul achizițiilor publice, dar și crearea unei baze de date informaționale unificate a prețurilor medii de piață pentru bunuri și servicii, cu ajutorul căreia autoritățile contractante vor forma costul estimativ pentru achizițiile publice.

Acest raport este elaborat cu suportul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partener al proiectului este Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției care implementează proiectul “Sensibilizarea publicului și dezvoltarea de soluții digitale pentru consolidarea statului de drept și combaterea corupției”.