Studiul „Instrumente de prevenire a corupţiei în sectorul justiţiei”

14

Studiul „Instrumente de prevenire a corupţiei în sectorul justiţiei” se înscrie în ordinea eforturilor anti-corupţie, depuse de către autorităţile publice şi a fost elaborat în cadrul proiectului „Soluţii pentru o justiţie incoruptibilă”, finanţat de către Ambasada SUA şi a cărui scop este de a sprijini eforturile autorităţilor în domeniul creşterii integrităţii sectorului justiţiei. 

Studiul a fost elaborat reieşind din contextul documentelor naţionale de politici în domeniu – Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 (domeniul specific de intervenţie – 4.1.5.) 

Scopul Studiului constă în identificarea unor noi instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional al actorilor din sectorul justiţiei. 

În procesul elaborării Studiului au fost utilizate următoarele repere metodologice:

  • expertiza legislaţiei;
  • verificarea existenţei mecanismelor legale;
  • analiza standardelor internaţionale în domeniu şi a practicilor pozitive din alte state.

  În cadrul Studiului: 

  • au fost enunţate recomandările privind prevenirea corupţiei care se conţin în documentele adoptate în cadrul diverselor organizaţii internaţionale şi studii: Consiliul Europei, ONU, Banca  Mondială,  OSCE,  Interpol, Consiliul Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa, Uniunea Internaţională a Notariatului Latin şi Consiliului  Notariatelor al Uniunii Europene; 
  • au fost analizate politicile anticorupţie internaţionale după criteriul profesiunilor juridice: judecători, procurori, organele de urmărire penală, avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, fiecare politică anticorupţie fiind confruntată cu prevederile actelor normative relevante activităţii profesiunii juridice respective şi cu prevederile Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016; 
  • au fost enunţate propunerile/măsurile de ordin general de sporire a integrităţii actorilor din sectorul justiţiei: modificările legislative, care trebuie adoptate în vederea ralierii cadrului normativ anti-corupţie al RM la exigenţele internaţionale relevante; eventualele soluţii legislative instituţionale, care ar putea fi luate în consideraţie în calitate de instrument de prevenire a corupţiei; experienţele pozitive din alte state în domeniile asigurării independenţei actorilor din sectorul justiţiei,  promovării transparenţei şi educaţiei civice; 
  • au fost enunţate propunerile/măsurile de sporire a integrităţii individuale a actorilor din sectorul justiţiei: propunerile de perfecţionare şi implementare efectivă a sistemului de reguli de conduită şi deontologie, testul de integritate, precum şi alte metode de sporire a integrităţii individuale cum ar fi, responsabilitatea şi răspunderea, consolidarea mecanismului de control al declaraţiilor pe venituri şi a declaraţiilor de interese, metoda testării cu utilizarea poligrafului; 
  • au fost prezentate eventualele acţiuni anti-corupţie, care ar putea fi implementate de societatea civilă, precum şi experienţele pozitive relevante. 

Studiul conţine în Anexă şi o Metodologie privind monitorizarea impactului noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional.