Transparență

TitluUltima etapăAutoritateTip documentDomeniuStareAtențieData publicarii
Anunț privind consultările publice a analizei impactului de reglementare a proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Reglementării tehnice privind sticla cristalCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare08.06.2023
LEGE privind activitatea sanitară veterinarăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralÎncălcare08.06.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate vânzării către consumatoriAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral08.06.2023
Anunț de inițiere a procesului de elaborare a Conceptului Programului în domeniul drepturilor omuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDrepturile omului07.06.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea Serviciului Vamal al Republicii Moldova de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unor terenurilor din categoriile de terenuri ale fondului silvicAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral07.06.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional);Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral07.06.2023
Proeict HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 538/2009 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare07.06.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral06.06.2023
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (reglementarea portalului guvernamental al serviciilor publice și completarea listei sistemelor informaționale partajate)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral06.06.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege privind modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral06.06.2023
Proiectul Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2023 – 2027CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Interneactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneralÎncălcare06.06.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și sincronizarea termenului de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor eliberate prin concurs)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare06.06.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2009 сu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral30.06.2023
În contextul inițierii procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană și privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2023 – 2027 (PNA), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță consultări publice pentru propunerile aferente Capitolului 12 Siguranța alimentară, politica veterinară și fitosanitară.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare30.06.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prezintă pentru consultări Analiza impactului de Reglementare la proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2009 сu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral06.06.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prezintă pentru consultări Analiza impactului de Reglementare la proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2009 сu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral06.06.2023
Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2024-2026) (CBTM)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralExpiră curând06.06.2023
Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2024-2026) (CBTM)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralExpiră curând06.06.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de guvern cu privire la aprobarea Programului pentru anii 2024 – 2027 privind implementarea Strategiei Naționale „Diaspora-2025”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDiaspora06.06.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de guvern cu privire la aprobarea Programului pentru anii 2024 – 2027 privind implementarea Strategiei Naționale „Diaspora-2025”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDiaspora06.06.2023
Anunț privind inițiativa de elaborare şi consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale și a Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale ,,geoportalinds.gov.md”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiAgenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral06.06.2023
Anunț privind inițiativa de elaborare şi consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale și a Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale ,,geoportalinds.gov.md”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiAgenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral06.06.2023
ANUNȚ privind consultările publice asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare29.06.2023
ANUNȚ privind consultările publice asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare29.06.2023
Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova. (se anexează)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiInfrastructura drumurilorÎncălcare05.06.2023
Anunț privind consultările publice pentru analiza impactului de reglementare a proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului în domeniul metrologiei legaleCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare05.06.2023
Se plasează spre consultări publice proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 10 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare05.06.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul hotărârii Guvernului ”Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.653 din 2 iunie 2003 cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare05.06.2023
Elaborare a Proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni pentru realizarea acestuiaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii01.06.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii a Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri neutilizateAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publică31.05.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General AnticorupțieCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Internenedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare06.06.2023
proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectualănedeterminat/neîncadratGeneralOmitere31.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2024Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralExpiră curând31.05.2023
Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra studiului de justificare (studiu de fundamentare urbanistic) pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Matei Basarab – Florilor – Studenților – bd. Moscova”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralOmitere31.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (eficientizarea sistemului managementului resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare06.06.2023
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu nr. 711/2022” (în continuare – proiect) a fost elaborat de Ministerul Mediului .CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEcologiaÎncălcare30.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii MoldovaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral30.05.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea Legii 186/2008 securității și sănătății în muncăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare30.05.2023
Anunț consultare publică/expertizare Ministerul CulturiiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Culturiinedeterminat/neîncadratCulturaÎncălcare30.05.2023
ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 244/2018 cu privire la Consiliul Național pentru StatisticăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Biroul Național de Statisticănedeterminat/neîncadratGeneralExpiră curândÎncălcare30.05.2023
Proiectul ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 50/2017Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral29.05.2023
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 455/2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipaleAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral29.05.2023
Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra studiului de justificare (studiu de fundamentare urbanistic) pentru terenurile cu numerele cadastrale 0100114.166, 0100114.024 și 0100114.237, cuprinse în perimetrul străzii Grădina Botanică și bd. DaciaCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Chișinăuactele normative ale autorităților administrației publice localeArhitecturăOmitere29.05.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern ”Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului, gestiunea Agenției Proprietății Publice în proprietatea satului Drepcăuți, raionul Briceni”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare29.05.2023
Proiectul ordinului privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral29.05.2023
Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra studiului de justificare (studiu de fundamentare urbanistic) pentru terenul cu nr. cadastral 0100120.1140 din str. Băcioii Noi, 19CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Chișinăuactele normative ale autorităților administrației publice localeArhitecturăOmitere29.05.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, informează despre inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la transmiterea unor bunuri (transmiterea unor construcții către APL Strășeni).Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarenedeterminat/neîncadratGeneral26.05.2023
Avizarea repetată a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea instituirii mecanismului de guvernanță energetică și a schimbărilor climatice, facilitarea dezvoltării proiectelor de infrastructură energetică)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergeticaÎncălcare26.05.2023
Anunț privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere26.05.2023
Avizărea repetate a proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind etichetarea produselor cu impact energetic (număr unic 218/MEn/2023).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergeticaÎncălcare26.05.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciarAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral26.05.2023
Anunțul cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la identificarea și înregistrarea ecvideelor și stabilirea documentelor de identificare a ecvideelorAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral25.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizionalCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGuvernare deschisăExpiră curândÎncălcare25.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare25.05.2023
Anunț de inițiere a procesului de elaborare a Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2023-2025Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Statactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGuvernare deschisă25.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern privind metodele analitice pentru reziduurile de substanțe farmacologic active utilizate la animalele de la care se obțin produse alimentare precum și prelevarea de probe și interpretarea rezultatelorAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral25.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral25.05.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciarCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare25.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.663 din 03.06.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii MoldovaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăExpiră curând25.05.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (ce vizează bunurile imobile proprietate publică a statului)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralExpiră curândOmitere24.05.2023
Repere metodologice în elaborarea manualului pentru învățământul profesional tehnicCercetare/consultare preliminarăMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral24.05.2023
Anunț de inițiere a elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la Certificarea mecanicilor de locomotivăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportul24.05.2023
Consultarea publică a versiunii inițiale a Analizei impactului de fundamentare a proiectului legii privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor,CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare24.05.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate, a Nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor la acestea și a Regulamentului cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de StatCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluiactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateEcologiaOmitere24.05.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege cu privire la activitatea meteorologică și hidrologicăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluilegile şi hotărîrile ParlamentuluiEcologiaÎncălcare24.05.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 42 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensiiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare23.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Concepției Diplomației Culturale a Republicii MoldovaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europenenedeterminat/neîncadratGeneral24.05.2023
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană și privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2023 – 2027Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europenehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral24.05.2023
Consultări publice privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența comunitară integratăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare05.06.2023
Consultarea publică a versiunii inițiale a „Proiectului Legii privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare24.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2023-2024CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergeticaExpiră curândOmitere24.05.2023
Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărâri ale GuvernuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralExpiră curând24.05.2023
Proiect HG, privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 431 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica MoldovaCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare24.05.2023
Anunț privind elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la acordul trecerii din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritorialeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral24.05.2023
Anunț privind elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri ale Guvernului.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral24.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea Instituției Publice ”Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112” din administrarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne și modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare29.05.2023
Proiect HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralExpiră curândOmitere23.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului FinanțelorCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare29.05.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare comunică despre elaborarea proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 415/2013 pentru aprobarea normei privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer (Monitorul Oficial nr. 136-139 din 28.06.2013, art. 502).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere23.05.2023
Inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul străinilor în Republica Moldova (în redacţie nouă)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral23.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiareAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral23.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Apărăriihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiRelaţii funciareOmitere23.05.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea Legii 186/2008 securității și sănătății în muncă.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare23.05.2023
Proiect HG cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de Ia bugetul de stat pentru anul de studii 2023-2024CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralExpiră curândOmitere23.05.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex proiectului noii legi cu privire la selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral22.05.2023
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 25/2023CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare22.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiectele culturale implementate de către organizațiile necomercialeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratCulturaExpiră curând22.05.2023
Anunț privind consultarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamalăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)legile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralOmitere22.05.2023
Anunț privind inițierea modificării Hotărârii de Guvern nr. 703/2022 privind aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Vulnerabilitatea Energetică”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială22.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianualeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral22.05.2023
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2022Examinare pentru aprobare în GuvernMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare22.05.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68/2013 despre semințe.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere22.05.2023
Proiectul Ordinului Ministrului Educației și Cercetării pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnicAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral22.05.2023
Analiza impactului de reglementare (AIR) efectuată asupra proiectul de lege pentru modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral22.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2023-2024.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Energieihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergetica22.05.2023
În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare anunță inițierea consultărilor publice a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii în medicina veterinară (număr unic 893/MAIA/2022) începând cu data de 20.01.2023CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare20.01.2023
Consultare publică a HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare20.01.2023
Anunţ privind reluarea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf))Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral20.01.2023
Se plaseză spre consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, asistenţa, protecția, referirea, monitorizarea și evidența copiilor neînsoțiți, veniți de pe teritoriul altor stateCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare23.01.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 221/2017CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare23.01.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei pe domenii științifice pentru studenții doctoranzi pe anul 2023CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare24.01.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare a revistelor culturale din bugetul de statAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiCultura24.01.2023
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la reorganizarea Serviciului social „Casă comunitară” de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în Serviciul social Casă Comunitară „Romanița” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copiluluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralOmitere25.01.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la recunoașterea organizațiilor cu rol de inspecție și control al navelorCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportul25.01.2023
Consultarea publică a „Proiectului Legii privind evaluarea judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare26.01.2023
Proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneralÎncălcare26.01.2023
Anunț despre inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabileAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergetica26.01.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcțiiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucții26.01.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea întreprinderilor de deservire la sol”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportul26.01.2023
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 113/2010 privind executorii judecătoreștiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieilegile şi hotărîrile ParlamentuluiLegalitatea, regulamentul, eticaOmitere26.01.2023
Proiect Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului național de dezvoltare al sistemului de achiziții publice pentru 2023 – 2026Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral27.01.2023
Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 266/2006CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare27.01.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătății şi directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.286/154-A/2017Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCompania Națională de Asigurări în Medicinănedeterminat/neîncadratGeneral27.01.2023
Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (indexarea burselor de studii)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare27.01.2023
ANUNȚ privind consultarea, avizarea publică, expertizarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare27.01.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire și funcționare a centrelor unificate de prestare a serviciilor publiceCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTehnologii informaționaleÎncălcare27.01.2023
Anunț privind consultarea publică/avizarea/expertiza proiectului Hotărârii Guvernului „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDezvoltarea regionalăÎncălcare27.01.2023
Proiect de hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unui bun imobil Casei Naționale de Asigurări SocialeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Casa Națională de Asigurări Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare27.01.2023
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieilegile şi hotărîrile ParlamentuluiDrepturile omuluiOmitere27.01.2023
În conformitate cu prevederile art.9 al Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Sănătății anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii27.01.2023
Anunț de inițiere a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru crearea Platformelor consultative permanente în cadrul autorităților administrației publice centraleAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publică27.01.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1345/2007 cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare27.01.2023
Consultarea publică a „Proiectului Ordinului Ministerului Justiției cu privire la stabilirea tipurilor de instituții penitenciare, sectoarelor de detenție din cadrul acestora și a capacității de cazare pentru fiecare instituție penitenciarăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare28.01.2023
Analiza impactului de reglementare (AIR) efectuată asupra proiectului hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale alcoolului etilic și producției alcoolice, prin analiză senzorialăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare28.01.2023
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Conceptului „Cartela Socială Chișinău”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare30.01.2023
Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea legii privind Casa Socială a ConstructorilorCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucțiiÎncălcare30.01.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietatea statului în proprietatea satului Corlăteni, raionul Rîșcani.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicenedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare30.01.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului ”Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1240/2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente şi consumabile a bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de compensare a donatorilor de sînge şi componente sangvine şi alimentaţia lor”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii30.01.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional BeeProtect și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Sistemului informațional BeeProtect (număr unic 21/MAIA/2023).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare30.01.2023
Proiectul Hotărîrii de Guvern privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.300/2010 pentru aprobarea componenței nominale a Consiliului fondului rutierCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiInfrastructura drumurilorÎncălcare30.01.2023
Analiza Impactului de Reglementare la proiectul Hotărârii de Guvern „ Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente ”.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare30.01.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a ArhivelorAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral31.01.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și localăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral31.01.2023
Inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii31.01.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern (privind stabilirea zilelor de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului cu cetățenii)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare31.01.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționaleAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiInfrastructura drumurilor01.02.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral01.02.2023
Proiectul Strategiei de reformă a Administrației Publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publică02.02.2023
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere02.02.2023
Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționaleCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiInfrastructura drumurilorÎncălcare02.02.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 670/2020 cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a Listei evenimentelor de viață asociate acestoraCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTehnologii informaționaleÎncălcare02.02.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcoolAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral03.02.2023
Proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul ruralCercetare/consultare preliminarăMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral03.02.2023
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii viei şi vinului nr.57/2006.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralÎncălcare03.02.2023
Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează revizuirea cadrului normativ în domeniul transport naval)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportulÎncălcare03.03.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea anexei nr.4 din hotărârea Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipalăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare06.02.2023
Anunț privind elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea unor Hotărâri de Guvern cu referire la stabilirea Inspectoratului Social de Stat ca autoritate națională de acreditare a prestatorilor de servicii socialeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialenedeterminat/neîncadratGeneral06.02.2023
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la instituirea Instituției Publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului „CMDA”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralOmitere06.02.2023
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuiaCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluiactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateEcologiaOmitere06.02.2023
Proiect HG pentru aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor comitetului de audit pentru entități de interes public cu capital de stat și a comisiei de cenzori a întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestoraCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralOmitere07.02.2023
Proiect de act normativ a HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a prețului de producător la medicamenteCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare07.02.2023
Proiectul hotărârii Guvernului privind propunerea transmiterii unor bunuri imobile (din proprietatea orașului Otaci în proprietatea statului)Examinare pentru aprobare în GuvernMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral07.02.2023
Anunț de inițiere a elaborării Proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri de Guvern (în continuare – proiectul) a fost elaborat de Ministerul Mediului, cu suportul autorităților administrative subordonate: Agenția de Mediu, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenția „Apele Moldovei”, Agenția „Moldsilva”, Inspectoratul pentru Protecția Mediului.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Mediuluihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publică07.02.2023
Proiect HG pentru aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestoraCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralOmitere07.02.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare comunică despre intenția de inițiere de elaborare a proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la modificarea Legii nr. 68/2013 despre semințe (Monitorul Oficial nr. 130-134 din 21-06-2013, art. 417).Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral07.02.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind produsele alimentare și hrana pentru animale modificate geneticAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral08.02.2023
Proiect HG pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de amplasare a stațiilor de alimentare a autovehiculelor cu produse petroliere principale, hidrocarburi gazoase lichefiate și gaze naturale comprimateCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucțiiOmitere08.02.2023
Ministerul Educaţiei și Cercetării anunţă despre inițierea procedurii de elaborare a proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral09.02.2023
Anunț privind organizarea consultării publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind etichetarea ecologică (număr unic 98/MM/2023)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluinedeterminat/neîncadratEcologiaOmitere09.02.2023
Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare09.02.2023
Anunț privind iniţierea consultărilor publice a Analizei Impactului asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurileCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluinedeterminat/neîncadratEcologiaOmitere09.02.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern Cu privire la aprobarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor pentru perioada 2023-2032 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia pentru perioada 2023-2027”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluinedeterminat/neîncadratEcologiaÎncălcare09.02.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 378/2018.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială09.02.2023
Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de încredereCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare10.02.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra Analiza Impactului de Reglementare la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarenedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare13.02.2023
ANUNȚ privind avizare repetată și consultare publică a proiectului de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului privind îmbătrânirea activă şi sănătoasă (2023-2027)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare13.02.2023
ANUNȚ DE INTENȚIE privind elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea unui nou Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale și denumirii oficiale sau istorice a municipiului Chișinău în denumirea întreprinderii și/sau în marca de produs și/sau de servicii”.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare13.02.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărârii de Guvern pentru aprobarea Listei riscurilor şi a bunurilor agricole ale căror prime de asigurare se subvenționează din Fondul National de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului RuralAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarenedeterminat/neîncadratGeneral13.02.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind transmiterea unui bun imobil (pentru construcția instanței judecătorești Cahul)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral13.02.2023
Agenția Proprietății Publice anunță inițierea consultărilor publice la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la propunerea de transmitere a unor terenuri (număr unic 985/APP/2022).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare13.02.2023
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informaticeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral13.02.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice a proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la reorganizarea prin transformare a Întreprinderii de Stat ,,Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor” și operarea modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului. (număr unic 105/MAIA/2023).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare13.02.2023
Anunț de intenție privind elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de dezvoltare a sectorului ÎMM în municipiul Chișinău pentru anii 2023-2030 (PMDSÎMM)”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralOmitere13.02.2023
Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Inițiativa „Dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova/Contactless Business in Moldova”)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare13.02.2023
Proiect HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (referitor la zonele economice libere)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare13.02.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDezvoltarea regionalăÎncălcare13.02.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra Analizei Impactului la proiectului hotărârii cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâriCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarenedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare14.02.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărârii de Guvern pentru aprobarea modului de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea accizei la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2023.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral14.02.2023
Anunț de inițiere a consultărilor publice asupra proiectului de Lege cu privire la introducerea pe piață a produselor fitosanitare și Analizei Impactului de Reglementare a acestuiaCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralÎncălcare15.02.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului cu privire la modificarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), aprobat prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 11/2021, cu modificări ulterioareAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială15.02.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare inițiază consultări publice pe marginea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Listei produselor agricole și alimetareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare15.02.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra Analizei Impactului de Reglementare la proiectul de lege privind produsele alimentare și hrana pentru animale modificate genetic.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralÎncălcare15.02.2023
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiareExaminare pentru aprobare în GuvernMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare16.02.2023
Ministerul Sănătății prezintă spre consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate ”Sănătatea 2030”.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare17.02.2023
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare20.02.2023
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre privind modificarea punctului 1(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului socialAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială20.02.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind regimul materialelor explozive cu destinație civilăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral20.02.2023
Consultare publicăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectualănedeterminat/neîncadratGeneral31.05.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului unei noi legi privind avertizorii de integritateAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral21.02.2023
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiAgenția Relații Funciare și Cadastrunedeterminat/neîncadratGeneral21.02.2023
proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiAgenția de Stat pentru Proprietatea Intelectualănedeterminat/neîncadratGeneral21.02.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri de GuvernAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiAgenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral21.02.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului a legii horticulturii.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral22.02.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.522/2019 cu privire la modelele actelor din sistemul național de pașapoarteCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare22.02.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului ruralAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral22.02.2023
Analiza impactului de reglementare (AIR) efectuată asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcoolAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral22.02.2023
Agenția Proprietății Publice prezintă spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea satului Abaclia, r-nul Basarabeasca.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicenedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare22.02.2023
Proiectul de hotărâre cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare22.02.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea investițiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului ruralAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral22.02.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (reorganizarea Ministerului Economiei)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare22.02.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului ruralAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral22.02.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la indexarea prestațiilor socialeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială22.02.2023
ANUNȚ privind consultarea publică a Analizei impactului de reglementare la proiectul de Lege privind modificarea Legii apelor nr. 272/2011Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Mediuluinedeterminat/neîncadratEcologia23.02.2023
Anunț privind elaborarea proiectului de lege privind transmiterea cu titlu gratuit, a bunului imobil situat în mun. Chișinău, strada Alba Iulia nr. 91/3, participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială23.02.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind performanța energetică a clădirilorCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergeticaÎncălcare23.02.2023
Se plasează spre consultare publică Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare23.02.2023
Proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție la investigarea cauzelor de corupție la nivel înalt)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieilegile şi hotărîrile ParlamentuluiDrepturile omuluiÎncălcare23.02.2023
Proiect HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru acceptarea Declarației privind încheierea negocierilor referitoare la reglementarea internă în domeniul serviciilor, din 2 decembrie 2021 din cadrul Organizației Mondiale a ComerțuluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralOmitere23.02.2023
Se plaseză spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), aprobat prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 11/2021, cu modificări ulterioareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare23.02.2023
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.75/2015 cu privire la locuințeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralÎncălcare23.02.2023
Proiect al HG cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare23.02.2023
Proiect HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a prețului de producător la medicamenteCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare23.02.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiarăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăOmitere23.02.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului EnergieiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergeticaOmitere23.02.2023
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Relații Funciare și Cadastrunedeterminat/neîncadratRelaţii funciareOmitere10.05.2023
Anunț de inițiere a consultărilor publice asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la restructurarea unor organe centrale de specialitate ale administrației publice și modificarea unor hotărâri ale GuvernuluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionaleactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralÎncălcare23.02.2023
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre cu privire la modificarea condițiilor de stabilire a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială23.02.2023
Cu privire la inițierea și desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului dispoziției primarului „ Cu privire la aprobarea „Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de către Primăria mun. Bălți”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeAdministrația publicăOmitere24.02.2023
Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Leonid Șpac”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralOmitere24.02.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a misiunilor speciale internaționale cu ambulanțele Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD).Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral24.02.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la constituirea Instituției Publice „Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral24.02.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului ”Cu privire la modificarea unor acte normative (în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale)” cu nr. unic 959/ARFC/2022CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare27.02.2023
Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Bălți”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralÎncălcare28.02.2023
Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea unor ordine Ministerului Finanțelor (Ordinul nr. 69 din 20.04.2017 și Ordinul nr. 150 din 05.09.2018)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneralÎncălcare28.02.2023
În conformitate cu prevederile art.9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Sănătății anunță despre inițierea elaborării proiectului Legii ,,Cu privire la dispozitivele medicale”. În vederea eficientizării procesului de elaborare, solicităm respectuos implicarea tuturor subiecților interesați.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii28.02.2023
Ministerul Culturii prezintă spre consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la dizolvarea Consiliului Biblioteconomic Național, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale GuvernuluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Culturiinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare28.02.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral01.03.2023
Proiectul legii privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral01.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelorAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral01.03.2023
Inițierea consultărilor publice asupra Cadrului de Management de Mediu şi Social pentru noul proiect de investiții în Guvernanță, Creștere și Reziliență a Sectorului AgricolCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere01.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerul Muncii și Protecției Sociale.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială02.03.2023
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilorCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare02.03.2023
Consultarea publică a versiunii inițiale a „Proiectului Legii privind selecția și evaluarea judecătorilor”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare02.03.2023
Consultarea publică a versiunii inițiale a Analizei impactului de fundamentare a proiectului legii privind selecția și evaluarea judecătorilorCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare02.03.2023
Proiectul de lege privind avertizorii de integritateAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral02.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului HG cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetarAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratGeneral02.03.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern (privind consolidarea capacităților Inspectoratului Social de Stat în contextul atribuirii competenței de acreditare a prestatorilor de servicii sociale).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare02.03.2023
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modernizarea actelor de stare civilă)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral02.03.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova cu referire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în configurația comerț cu privire la actualizarea Anexelor XXVIII-B și XXVIII-C la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral02.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la reorganizarea Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și de modificarea unor hotărâri ale GuvernuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral02.03.2023
Proiectul HG pentru aprobarea Criteriilor de dimensionare minimă a subdiviziunilor de audit intern din cadrul administrației publice centraleAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral03.03.2023
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale alcoolului etilic și producției alcoolice, prin analiză senzorială.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare03.03.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare03.03.2023
Anunț de inițiere a consultărilor publice asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (număr unic 150/MAIA/2023).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare03.03.2023
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare03.03.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială03.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2019 cu privire la Consiliul național pentru drepturile omuluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare03.03.2023
ANUNȚ privind consultarea, avizarea publică, expertizarea repetată a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare03.03.2023
Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu rație alimentară a efectivului Armatei Naționale pe timp de paceCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Apărăriihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare03.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile” – consultare repetatăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Biroul Național de Statisticăhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare10.04.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensiiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială03.03.2023
Anunț de inițiere a consultărilor publice asupra proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru crearea Platformelor consultative permanente în cadrul autorităților administrației publice centraleCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare03.03.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul de hotărâre pentru pilotarea Serviciului Integrat regional pentru victimele violenței sexualeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare03.03.2023
Se prezintă spre consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare06.03.2023
„Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți pentru anii 2023 – 2027”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralÎncălcare06.03.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind activitatea sanitară veterinarăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere06.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului ,,Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1259/2006 privind aprobarea componenței părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială06.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării Strategiei de Mobilitate pentru anii 2023-2030Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportul06.03.2023
Proiect HG cu privire la modificarea Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilorCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralOmitere06.03.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului HG „Cu privire la stabilirea premiilor pentru participanții la concursul de soluții arhitecturale pentru reabilitarea edificiului Filarmonicii Naționale «Serghei Lunchevici» din Chișinău și alocarea unor mijloace bugetare”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratCultura06.03.2023
Proiectul HG cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2023-2026Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral07.03.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului ,,Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1259/2006 privind aprobarea componenței părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective”.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare07.03.2023
Examinare pentru aprobare în Guvern a proiectului Legii cu privire la Curtea Supremă de JustițieCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare07.03.2023
Proiectul ordinului ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare și actualizare a Listelor de așteptare pentru tratament în cadrul programelor de activitate spitalicească „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratament operator pentru cataractă”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Compania Națională de Asigurări în Medicinănedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare07.03.2023
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2030CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluinedeterminat/neîncadratEcologiaOmitere09.03.2023
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral09.03.2023
Examinare pentru aprobare în Guvern a proiectului Legii privind evaluarea judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de JustițieExaminare pentru aprobare în GuvernMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare09.03.2023
ANUNȚ privind consultare publică a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea punctului 1(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare10.03.2023
Proiectul Ghidului de elaborare și perfectare a Contractului de formare profesională în învățământul dualCercetare/consultare preliminarăMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral10.03.2023
Proiectul Ghidului de elaborare și perfectare a Acordului de cooperare în învățământul dualCercetare/consultare preliminarăMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral10.03.2023
Proiectul HG privind proiectul hotărârii Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratGeneral10.03.2023
ANUNȚ privind consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare10.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 245/2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial ”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială13.03.2023
Anunț privind elaborarea și definitivarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice ,,Oficiul Național al Turismului”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratCultura13.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru anii 2023-2027Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDezvoltarea regională13.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unui teren, pentru proiectarea și edificarea Unității de procesare a subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului umanExaminare pentru aprobare în GuvernAgenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiRelaţii funciareÎncălcare13.03.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea unor acte normative (simplificarea procedurii de elaborare și aprobare a Cadastrului funciar anual).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere14.03.2023
ANUNȚ privind consultare publică a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare14.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor și standardelor privind examinarea tehnică a navelor de navigație interioară conectată și de recunoaștere a societăților de clasificare de navigație interioarăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportulÎncălcare14.03.2023
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea societăților de ameliorare, exploatațiilor de ameliorare și fermelor zootehnice de prăsilăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral15.03.2023
Se plasează spre consultare publică proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 245/2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial ”.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăOmitere15.03.2023
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind omagierea cuplurilor longevive și a persoanelor centenare din municipiul Chișinău”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiPrimăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneral15.03.2023
Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a III-a a Jocurilor Europene din anul 2023, din or. Cracovia-Malopolska, PoloniaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral15.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea ajutorului umanitar (populației din Republica Turcia, care a avut de suferit în urma calamităților naturale provocate de cutremure de pământ în zilele de 6 și 7 februarie 2023)Examinare pentru aprobare în GuvernMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare15.03.2023
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)legile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral15.03.2023
Se plasează spre consultare publica proiectul hotărârii cu privire la indexarea prestațiilor socialeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare15.03.2023
PHG privind înființarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț în orașul IalovenivAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratCultura16.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea birourilor/centrelor de informare turisticăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratGeneral16.03.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului privind crearea Centrului de Justiție Familială al Inspectoratului General al Poliției al MAI și Regulamentului de organizare și funcționare a acestuiaExaminare pentru aprobare în GuvernMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral16.03.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectelor chestionarelor pentru Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2024CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Biroul Național de Statisticăactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneralOmitere17.03.2023
Aviz privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului, cu privire la aprobarea Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul turismului ruralCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare17.03.2023
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 1 ianuarie 2023”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiRelaţii funciareOmitere20.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea unei asistențe internaționale UcraineiExaminare pentru aprobare în GuvernMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare20.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectul legii cu privire la pilotarea distribuirii plăților salariale prin intermediul serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral20.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (stimularea dezvoltării și utilizării serviciilor electronice)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral20.03.2023
Anunțului privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor acțiuni (părţi sociale) ale statului și modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății PubliceAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral20.03.2023
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfășurarea consultării publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Doctor Eugen Iuhtimovschi și terenurile din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/H, Nicolae Iorga, 9CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralOmitere20.03.2023
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurării consultării publice în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului din str. Mihail Lesecico.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralOmitere20.03.2023
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societate civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/HCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralOmitere20.03.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prezintă pentru consultări publice proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Listei produselor agricole și alimentare, (număr unic 193/MAIA/2023).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare21.03.2023
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale GuvernuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral21.03.2023
Se publică spre consultare publică proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuiaCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare21.03.2023
Se plasează spre consultare publică Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensiiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare21.03.2023
PHG cu privind înființarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț în orașul IaloveniCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Culturiinedeterminat/neîncadratCulturaÎncălcare21.03.2023
Proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor acțiuni (părţi sociale) ale statului și modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății PubliceCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare21.03.2023
Anunț privind consultări publice a Proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul și procedurile de control asupra activității asociației de proprietari din condominiu şi a activității gestionarului condominiului, precum și controlul asupra reparației, reconstrucției, întreținerii şi deservirii clădirilor, a părților comune şi a unităților din condominiuCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare30.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.70/2006.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral22.03.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Planului național de acțiuni privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de uz fitosanitar, pentru anii 2023-2027CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare22.03.2023
Aviz privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 1074/2016 cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate în domeniul metrologiei de către Institutul Naţional de MetrologieAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral22.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea unor hotărâri ale GuvernuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral22.03.2023
HG privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare23.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratCultura23.03.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Teritorial AntiteroristAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral23.03.2023
Anunț privind inițierea procesului de consultare a documentelor Cadrul de management de mediu și social și Planul de implicare a părților interesate.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral23.03.2023
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în contextul reorganizării autorității administrative cu funcții de supraveghere tehnică și control)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucții24.03.2023
Ministerul Mediului inițiază consultarea publică a proiectului Ordinului MM proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comercializare a lemnului de foc din cadrul entităților subordonate Agenției „Moldsilva”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Mediuluiactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral24.03.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind facilitarea activității în domeniul alimentar) (număr unic 191/MAIA/2023)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere24.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.823/2022 cu privire la măsurile de pregătire în domeniul protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2023.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare24.03.2023
Ministerul Mediului inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat și modificarea Hotărârii Guvernului nr.150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționareaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Mediuluihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral24.03.2023
Aviz privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea concurenței) număr unic 206/MDED/CC/2023CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare24.03.2023
Anunțul privind consultările publice ale proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere TehnicăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucțiiÎncălcare27.03.2023
Consultarea publică a Programului Municipal „Alături de diasporă”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiPrimăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneral24.03.2023
Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și desfășurarea Campionatului European de Haltere rezervat sportivilor pînă la 15 ani și pînă la 17 aniAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral27.03.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice ,,Oficiul Național al Turismului”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Culturiinedeterminat/neîncadratCulturaÎncălcare27.03.2023
Examinarea pentru aprobare în Guvern a „Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind avertizorii de integritate”Examinare pentru aprobare în GuvernMinisterul Justițieihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare27.03.2023
Inițierea procedurii de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pепtru арrоbаrеа Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și licealAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral27.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii de Guvern nr.977/2001.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral27.03.2023
Anunțul privind consultările publice ale proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în contextul reorganizării autorității administrative cu funcții de supraveghere tehnică și control)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucțiiÎncălcare27.03.2023
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la pilotarea distribuirii plăților salariale prin intermediul serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare28.03.2023
Analiza impactului de reglementare (AIR) efectuată asupra proiectului de ordin cu privire la stabilirea limitelor reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale pentru produsele din alcool etilic de la pozițiile tarifare 2207CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarenedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare28.03.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la aprobarea Metodologiei de lucru a echipei de intervenție în cazurile de violență sexuală și a Instrucțiunii de lucru a echipei de intervenție în cazurile de violență sexualăExaminare pentru aprobare în GuvernMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral28.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral28.03.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului pепtru арrоbаrеа Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcţie/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi licealCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare28.03.2023
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la instituirea Instituției Publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului “CMDA”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralOmitere28.03.2023
Proiectul HG cu privire la modificarea unor HG pentru implementarea politicii fiscale și vamaleCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)nedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare28.03.2023
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri (reorganizarea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare28.03.2023
Aviz privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027 (Programul PACC 2027)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralOmitere29.03.2023
Aviz privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor acte normative (revizuirea funcționalului Portalului guvernamental al antreprenorului și Portalul guvernamental al cetățeanului)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare29.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Dispoziției Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Coordonarea Dezvoltării DurabileAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral29.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a TeritoriuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucții29.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.912/2016 cu privire la instituirea Consiliului de Coordonare pentru Cezvoltarea DurabilăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral29.03.2023
Proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție la investigarea cauzelor de corupție la nivel înalt)Examinare pentru aprobare în GuvernMinisterul Justițieilegile şi hotărîrile ParlamentuluiDrepturile omuluiÎncălcare29.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale GuvernuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral29.03.2023
Proiect HG cu privire la modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Guvernului nr. 216/2022 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnicăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare30.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr.10/2012CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare30.03.2023
Prin prezenta, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Vă aduce la cunoștință despre inițierea elaborării proiectului Legii cu privire la medicamente.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii30.03.2023
Prin prezenta, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Vă aduce la cunoștință despre inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea importului materiei prime medicamentoase, al materialelor, al articolelor, al ambalajului primar şi secundar, utilizate la producerea medicamentelor de uz uman şi la prepararea formelor medicamentoase magistraleAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii30.03.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare nr.259/2004CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralOmitere30.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale GuvernuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral31.03.2023
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiRelaţii funciareÎncălcare31.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului cu privire la modificarea unor hotărâri ale GuvernuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratCultura31.03.2023
Anunț privind organizarea consultărilor publice a Proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare03.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului special de comunicații TETRA.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral03.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua InternetAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral03.04.2023
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 437/2019 (nr. unic 156/ARFC/2023)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiRelaţii funciareÎncălcare03.04.2023
Anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentelor cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiluluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială03.04.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.31/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportiveCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare03.04.2023
Aviz privind inițierea procesului de elaborare a proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Reglementării tehnice privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textileAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral03.04.2023
Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii cu privire la educația fizică și sportuluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral03.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralÎncălcare03.04.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice localeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare03.04.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 609/2006 privind normele minime de alimentare zilnică și obiecte de toaletă și menaj ale deținuțilorAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral03.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială04.04.2023
Anunț privind efectuarea consultărilor publice la proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (Legea apiculturii) (număr unic 234/MAIA/2023).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralOmitere04.04.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea pct. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 668/2022 cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate de gaze naturaleCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieinedeterminat/neîncadratEnergeticaÎncălcare04.04.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării AIR și proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare și modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral04.04.2023
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral04.04.2023
Proiectului de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2023 cu privire la încheierea unui contract de asistență juridicăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare04.04.2023
Anunț de inițiere a procesului de elaborare a proiectului dispoziției Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei specializate în cadrul Consiliului național pentru drepturile omului coordonată de către Cancelaria de StatAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDrepturile omului04.04.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieinedeterminat/neîncadratEnergeticaOmitere04.04.2023
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului ruralCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere04.04.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea consultărilor publice a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind înmatricularea aeronavelor civile și administrarea Registrului aerian al Republicii Moldova”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportulOmitere04.04.2023
Proiect HG cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a III-a a Jocurilor Europene din anul 2023, or. Cracovia-Malopolska, Polonia.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare04.04.2023
Anunț de inițiere a procesului de elaborare a proiectului dispoziției Guvernului cu privire la aprobarea Setului de măsuri pentru implementarea recomandărilor recepționate în cadrul celei de-a 40-a sesiuni a Grupului de lucru al Evaluării Periodice Universale a Organizației Națiunilor UniteAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDrepturile omului04.04.2023
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurare transfer atribuții conform Legii nr. 178/2020 pentru modificarea unor acte normative)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)legile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral04.04.2023
Hotărârea Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr, 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doileaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral04.04.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și al producției alcooliceAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral05.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 570/2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsoluluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEcologiaOmitere05.04.2023
Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economicăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral05.04.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare05.04.2023
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritorialeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare05.04.2023
Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 22, alin (4) din Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorialăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Culturiinedeterminat/neîncadratCulturaÎncălcare06.04.2023
„Prin prezenta, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Vă aduce la cunoștință despre inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Revizuirea cadrului normativ ce reglementează lista substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii06.04.2023
Anunț privind consultarea publică repetată a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Programului național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuiaCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare06.04.2023
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului dispoziției Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei specializate în cadrul Consiliului național pentru drepturile omului coordonată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială06.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărîre de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale și altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitarăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral06.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiareAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral06.04.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, informează despre inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Întreprinderii de Stat „Stațiunea Didactică Experimentală „Criuleni”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral06.04.2023
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare07.04.2023
Proiectul hotărârii de Guvern Cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2023/24Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral07.04.2023
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului ruralCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare07.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral07.04.2023
Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2020Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral07.04.2023
Proiectul de HG cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităților în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral07.04.2023
Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (în domeniul metrologiei)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare07.04.2023
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 74/2021 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștaleCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral10.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern ”Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială10.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului ,,Privind plata sumei indexate deponenților Băncii de Economii”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare10.04.2023
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea condițiilor de exercitare a activității de întrepinzător de către gospodăriile țărănești)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralOmitere10.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege privind modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral10.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe în sectorul zootehnicAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral10.04.2023
Se plasează spre avizare repetată Proiectul hotărârii Guvernului pentru pilotarea Serviciului Integrat regional pentru victimele violenței sexualeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare11.04.2023
Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 945/2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice”. Proiectul are drept scop actualizarea Listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării prin operarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 și este elaborat întru implementarea acțiunii 1.44. din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2023, care prevede: „Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2007”. Astfe, întru eficientizarea procesului de elaborare și perfecționare a cadrului normativ, Agenția Proprietății Publice solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați, prin prezentarea propunerilor în acest sens.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiAgenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral11.04.2023
Proiectul Ordinului ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale cu privire la aprobarea metodologiei de determinare a prețului curent pentru lucrările de elaborare a documentației de proiect, serviciile de verificare a proiectelor și serviciile de expertiză tehnică în construcțiiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucțiiÎncălcare11.04.2023
Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1254/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mărcile poștale, efectele poștale și ștampilele poștale speciale ale Republicii MoldovaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral12.04.2023
Analiza impactului de reglementare (modificată) efectuată asupra proiectului de ordin cu privire la stabilirea limitelor reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale pentru produsele de la pozițiile tarifare 2207 și 2208CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere12.04.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. (sporirea protecției funcționarului public cu statut special)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral12.04.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării Analizei Impactului de Reglementare (AIR) la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral12.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobileAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral12.04.2023
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a serviciului social de sprijin alimentar și a standardelor minime de calitateAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială12.04.2023
Anunț privind consultarea publică a Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEcologiaÎncălcare12.04.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind adoptarea Codului Rutier.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral12.04.2023
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la abrogarea Legii nr. 81/2003 privind cantinele de ajutor socialAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială12.04.2023
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre RM și BIRD în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare12.04.2023
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială12.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind reglementările tehnice pentru echipamentele electriceAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral12.04.2023
Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de TineretAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral12.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.2212 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobileAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral12.04.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță consultări publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru pește și produsele din pește și materialelor conexe.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare12.04.2023
Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 215/2016 cu privire la tineretAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral12.04.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 538/2009 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentareAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii13.04.2023
Planul de acțiuni cu privire la măsurile de limitare a influenței excesive economice și politice în viața publică (deoligarhizare)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare13.04.2023
Examinarea pentru aprobare în Guvern a „Proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind accesul la informațiile de interes public”Examinare pentru aprobare în GuvernMinisterul Justițieihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare13.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobare proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea Reformei sistemului de asistență socială „RESTART”).Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială13.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea Proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea uniformei militare, regulilor de purtare a acesteia și însemnele militarilor Ministerului Apărării.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Apărăriidecretele Preşedintelui Republicii MoldovaGeneralÎncălcare13.04.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare13.04.2023
proiectul Legii pentru modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectualălegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralOmitere14.04.2023
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)constituţia Republicii MoldovaGeneral14.04.2023
Proiectul Dispoziției Guvernului cu privire la Consiliul Național de Planificare a TeritoriuluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucțiiÎncălcare14.04.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță consultări publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la crearea Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri FunciareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere14.04.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea monitoring-ului financiar și corporativ al activității întreprinderilor cu cota de participare a CMC în capitalul social”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiPrimăria municipiului Chișinăuactele normative ale autorităților administrației publice localeAdministrația publică14.04.2023
Proiectul Planului-cadru pentru programele de studii de învăţământ profesional tehnic secundarAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral14.04.2023
Proiectul hotărârii de Guvern pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a TeritoriuluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucțiiÎncălcare14.04.2023
Inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „pentru aprobarea Regulamentului de apreciere medico-legală a gravității vătămării integrității corporale sau sănătății”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii14.04.2023
Anunț privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.816/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție timpurie și a standardelor minime de calitate pentru serviciile de intervenție timpurie”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii14.04.2023
Concept în vederea elaborării Programului național pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anii 2024-2028 (actualizat conform propunerilor recepționate în procesul de consultare)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Statnedeterminat/neîncadratDrepturile omuluiÎncălcare14.04.2023
Examinare pentru aprobare în Guvern a proiectului Legii privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilorExaminare pentru aprobare în GuvernMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare14.04.2023
Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de Parteneriat Strategic, Comerţ şi Cooperare între Republica Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la Chișinău la 24 decembrie 2020Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral14.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Legii privind mărcileAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiAgenția de Stat pentru Proprietatea Intelectualălegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral18.04.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1276/2000 cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticiiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergeticaOmitere18.04.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la schimbul de terenuri (terenul fondului forestier proprietatea statului cu terenul fondului forestier proprietatea UAT Cazaclia, UTA Găgăuzia) număr unic 118/MM/2023.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEcologiaOmitere18.04.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral18.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii18.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2022 cu privire la asistența internațională acordată Republicii Moldova de către RomâniaCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare19.04.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării Proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1459/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și evaluare calitativă a laptelui și a produselor lactate.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral19.04.2023
Proiect de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Serviciului social ,,Centrul de Recuperare Activă și Reintegrare Socială a Copiilor și Tinerilor cu Handicap Fizic” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de personal și organigramei acestuia”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralOmitere19.04.2023
Proiectul de HG cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare19.04.2023
ANUNȚ cu privire la consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.653/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportulOmitere19.04.2023
Anunț privind elaborarea proiectului de modificare a Regulamentului privind modul de stabilire și plată a ajutorului material unic pentru însănătoșire persoanelor care au suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor cu dizabilități a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum și ajutorului material unic pentru întremarea colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care au devenit persoane cu dizabilități, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1474/2016.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială20.04.2023
Inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional ”Evidența și gestiunea resurselor umane din sistemul sănătății”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiLegalitatea, regulamentul, etica20.04.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aerianăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportul20.04.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țârii pentru anul 2023”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiBiroul politici de reintegrarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiReintegrarea țării20.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCompania Națională de Asigurări în Medicinănedeterminat/neîncadratGeneral20.04.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral20.04.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță consultări publice pe marginea proiectului de ordin cu privire la stabilirea limitelor reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale pentru produsele de la pozițiile tarifare 2207 și 2208CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare20.04.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.203 din 07.10.2013 cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al I.P. „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentareactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral20.04.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Migrație” și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Migrație”.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral21.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului general de gestionare a crizelor în domeniul siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animaleAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral21.04.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și funcționarilor publici cu statut specia din cadrul sistemului administrației penitenciare (număr unic 371/MAI/2023)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral23.05.2023
Proiectul HG „Privind repartizarea și modificarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare25.04.2023
Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea unor ordine a ministrului justiției (perfecționarea cadrului normativ infralegal referitor la admiterea în cadrul profesiei de notar)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieiactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral25.04.2023
Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului procedurilor de executareAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieiactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral25.04.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Programului de promovare a economiei verzi și circulare pentru anii 2023-2027.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Mediuluinedeterminat/neîncadratEcologia25.04.2023
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a consiliului de transparență din municipiul Bălți”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralOmitere25.04.2023
Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la stabilirea datei întemeierii municipiului Bălți”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria municipiului Bălțiactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneralOmitere25.04.2023
Proiectul Planului-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiarAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral25.04.2023
Anunț privind consultarea, avizarea publică și expertizarea proiectului Hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țârii pentru anul 2023”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Biroul politici de reintegrarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiReintegrarea țăriiÎncălcare26.04.2023
Anunț cu privire la inițierea elaborării Analizei Impactului de Reglementare (AIR) la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea societăților de ameliorare, exploatațiilor de ameliorare și fermelor zootehnice de prăsilăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral26.04.2023
Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru auditul extern al unei societăți pe acțiuni)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare26.04.2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță consultări publice pe marginea proiectului de Lege privind produsele alimentare și hrana pentru animale modificate geneticCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralÎncălcare26.04.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.816/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție timpurie și a standardelor minime de calitate pentru serviciile de intervenție timpurie”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii26.04.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (cu referire la modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică)”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiRelaţii funciareOmitere26.04.2023
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere26.04.2023
Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștaleAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral26.04.2023
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind aprecierea medico-legală a gravitații vătămării integrității corporale sau sănătătiiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii26.04.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare26.04.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.713/2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope, Codul penal nr.985/2002, Codul de procedură penală nr.122/2003 și Codul contravențional nr.218/2008).Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral26.04.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea prin transformare a Întreprinderii de Stat Organizația Concertistică și de Impresariat „Moldova–Concert” în Instituție publică Organizația Concertistică și de Management Artistic „Moldova–ConcertCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Culturiinedeterminat/neîncadratCulturaÎncălcare26.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la declararea unor zile libereAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială26.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2006CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Apărăriihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere26.04.2023
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor).Examinare pentru aprobare în GuvernMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare26.04.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele aplicabile în scopul facilitării traficului maritim internaționalAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportul27.04.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Sistemul informațional „Registrul de stat al obiectivelor industriale şi instalațiilor tehnice potențial periculoase”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral27.04.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 930/2006 privind Sala delegațiilor oficiale a Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare27.04.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/2015Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral27.04.2023
Agenția Proprietății Publice prezintă spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 945/2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice”.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere28.04.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Programului municipal „Casa TA în Chișinău”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiPrimăria municipiului Chișinăuactele normative ale autorităților administrației publice localeGeneral28.04.2023
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 95/2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bazăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral28.04.2023
Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabileAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii28.04.2023
Anunț privind inițierea consultărilor publice la proiectul Strategiei de transformare digitală pentru anii 2023-2030Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral28.04.2023
Proiectul hotărîrii de Guvern „cu privire la transmiterea unor bunuri imobileCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGospodăria locativ-comunalăÎncălcare02.05.2023
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500/1998Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral02.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare02.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea Instituției Publice ”Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112” din administrarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne și modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral02.05.2023
Proiect hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor inovaționale „373”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral02.05.2023
Analiza impactului de reglementare (AIR) efectuată asupra proiectului hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/2015Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral02.05.2023
ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional ”MOLDOVA LEADER IT SOFT”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral02.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a subvențiilor complementare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural pentru acciza la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2023 .Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral02.05.2023
Proiectul hotărîrii de Guvern „la transmiterea mijloacelor de transport unor unități administrativ-teritoriale”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGospodăria locativ-comunalăÎncălcare02.05.2023
Anunț privind consultarea publică a Conceptului Programului de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2024-2027Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiCancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială02.05.2023
Proiectul Hotărârii Parlamentului cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Parlamentului nr. 35/2016 privind aprobarea Listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespundAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Justițieinedeterminat/neîncadratGeneral03.05.2023
Proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea modificărilor care se operează în unele hotărâri ale Guvernului privind reglementările tehnice pentru echipamentele electriceCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare03.05.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul de act normativ cu privire la declararea unor zile libereCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare03.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralOmitere03.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentarAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiComerţul, alimentaţia publică03.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiareAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Energieinedeterminat/neîncadratEnergetica03.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilorAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiAgenția de Stat pentru Proprietatea Intelectualălegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral03.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului privind acordarea asistenței internaționale UcraineiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieinedeterminat/neîncadratEnergeticaÎncălcare03.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieinedeterminat/neîncadratEnergeticaÎncălcare03.05.2023
PĂroiectul Hotărârii Guvernului privind acordarea asistenței internaționale UcraineiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Energieinedeterminat/neîncadratEnergetica03.05.2023
Cu privire la aprobarea metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnicCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare03.05.2023
Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Concepției Sistemului informațional automatizat ,,Registrul de stat al armelor”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 609/2018Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral04.05.2023
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportulOmitere04.05.2023
Proiectul de modificare a hotărârii Guvernului nr. 1187/2010 cu privire la implementarea Ghișeului Unic de documentare a străinilor.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral04.05.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cetățeniei nr. 1024/2000Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral04.05.2023
Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri şi organizații concertisticeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratCultura04.05.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat „E-Dosar Penal”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral04.05.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „E-Dosar Contravențional”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral04.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea cadrului normativ în vederea constituirii fondului pentru misiuni internaționale de ajutorare)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral04.05.2023
Proiectul HG privind scutirea întreprinderilor de stat din administrarea Agenției „Moldsilva” de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2022Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral04.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la implementarea unor măsuri de promovare a utilizării sistemului de alimentare centralizat cu energie termicăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Energieinedeterminat/neîncadratEnergetica04.05.2023
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetuluiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneral04.05.2023
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea dezvoltării și utilizării serviciilor electroniceCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralOmitere04.05.2023
Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a Regulamentului de finanțare a instituțiilor publice din domeniul artelor spectacoluluiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratGeneral04.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensiiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială05.05.2023
Ministerul Mediului a inițiat consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat și modificarea Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteiaCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Mediuluihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEcologiaOmitere05.05.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciareAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială05.05.2023
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri, în scopul reabilitării și extinderii unor segmente ale drumurilor naționale R1 și M3„Examinare pentru aprobare în GuvernAgenția Relații Funciare și Cadastruhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiRelaţii funciareÎncălcare10.05.2023
Proiectul Ordinului Ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 2/2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independenteCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)constituţia Republicii MoldovaGeneralÎncălcare10.05.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri ale Guvernului.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral10.05.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării proiectului Legii pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr.852/2002.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Mediuluiactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateEcologia10.05.2023
Consultări privind Proiectul ordinului Ministerului Sănătății ”Cu privire la revizuirea și aprobarea definițiilor de caz pentru diagnosticul, evidența și raportarea bolilor transmisibile în Republica Moldova”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiiactele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateOcrotirea sănătăţii10.05.2023
ANUNŢ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2022-2026.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiBiroul Național de Statisticănedeterminat/neîncadratGeneral10.05.2023
ANUNŢ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului referitor la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 951/2022 cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor din Republica Moldova în anul 2024.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiBiroul Național de Statisticănedeterminat/neîncadratGeneral10.05.2023
Proiectul ordinului ministrului finanțelor privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 105/2016 cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare sau eşalonareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneralÎncălcare10.05.2023
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)legile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneralÎncălcare24.05.2023
Proiect HG, cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2012, referitor la instituirea Comisiei pentru evaluarea stării obiectelor amplasate pe teritoriul UcraineiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral10.05.2023
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere11.05.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral11.05.2023
Aviz privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern (ajustarea cadrului normativ secundar în domeniul protecției consumatorilor și supravegherea pieței)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral11.05.2023
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare11.05.2023
Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a drumului R34.4 Leova-frontiera cu România și a punctului de trecere a frontierei de stat cu infrastructura conexăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiInfrastructura drumurilorÎncălcare23.05.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la acordul trecerii din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritorialeAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral11.05.2023
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiInfrastructura drumurilorÎncălcare11.05.2023
Consultare publică: 17.05.2023, ora 11.00, în cadrul Ministerului SănătățiiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţiiÎncălcare11.05.2023
Se plasează spre consultare publică proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobare proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (implementarea Reformei sistemului de asistență socială „RESTART”)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare11.05.2023
Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2023-2024CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare11.05.2023
Proiect HG, cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2012, referitor la instituirea Comisiei pentru evaluarea stării obiectelor amplasate pe teritoriul UcraineiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare11.05.2023
Aviz privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor inovaționale „373”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare11.05.2023
proiectul Regulamentului privind procedura de control a activității organizațiilor de gestiune colectivăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectualăhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare20.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – CălărașiCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiDezvoltarea regionalăExpiră curândÎncălcare26.05.2023
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea investițiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului ruralCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare12.05.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 431 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica MoldovaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral12.05.2023
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la implementarea unor măsuri de promovare a utilizării sistemului de alimentare centralizat cu energie termicăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Energieihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiEnergeticaÎncălcare12.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea subdiviziunii de protecție internă şi anticorupție a Ministerului Afacerilor InterneAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral12.05.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului Social Centrul de plasament temporar pentru persoane strămutate de pe teritoriul altor state și a Standardelor minime de calitate.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială12.05.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri și dizolvarea (lichidarea) Zonei Antreprenorialului Liber Parcul de Producție „Otaci-Business”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral12.05.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea art. 10 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială12.05.2023
Зroiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mediului aferent ghișeului unic în domeniul maritimAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportul12.05.2023
Anunț privind initierea elaborarii proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.128/2014, privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral12.05.2023
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 987/2020 cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 şi a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvenţă pentru alocare prin procedura de selectare competitivăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral13.05.2023
Proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii MoldovaExaminare pentru aprobare în GuvernMinisterul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare13.05.2023
Proiectul HG cu privire cu privire la aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)hotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare13.05.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului Sistemului informațional „Depozitarul public al situațiilor financiare”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiBiroul Național de Statisticănedeterminat/neîncadratGeneral15.05.2023
Proiect HG, pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.128/2014, privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Economieinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare15.05.2023
Anunț privind consultarea publica a proiectului Codului urbanismului și construcțiilor (avizare repetată)CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiConstrucțiiOmitere15.05.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publiceCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare15.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire privind drepturile și obligațiile pasagerilor din transportul feroviarCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiTransportulÎncălcare15.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la eliberarea păcurii din rezervele de statCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Afacerilor Internehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare23.05.2023
ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru perioada 2023-2026”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Biroul Național de Statisticănedeterminat/neîncadratGeneralOmitere16.05.2023
Se plasează spre consultare publică proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului legii pentru modificarea Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socialăÎncălcare16.05.2023
ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 951/2022 cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor din Republica Moldova în anul 2024CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Biroul Național de Statisticăhotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralOmitere16.05.2023
ANUNȚ cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 a Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionalehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiInfrastructura drumurilor16.05.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului pentru implementarea Strategiei de Reformă a Administrației Publice 2023-2026CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Cancelaria de Stathotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiAdministrația publicăÎncălcare16.05.2023
ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectul de hotărâre al Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 244/2018 cu privire la Consiliul Național pentru StatisticăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiBiroul Național de Statisticănedeterminat/neîncadratGeneral16.05.2023
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 160/2017 cu privire la biblioteciCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Culturiinedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare16.05.2023
Proiectul Hotărârii de Guvern ” Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea orașului Căușeni și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Agenția Proprietății Publicehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare17.05.2023
Anunț de inițiere a procesului de elaborare a proiectului dispoziției Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei specializate în cadrul Consiliului național pentru drepturile omului coordonate de către Ministerul Educației și CercetăriiAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Educației și Cercetăriinedeterminat/neîncadratGeneral17.05.2023
Proiectul ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la schimbul automat de informații privind conturile financiareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneralÎncălcare26.05.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a subvențiilor complementare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural pentru acciza la motorina utilizată de fermieri în anul agricol 2023 .CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare17.05.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la strămutarea operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți în al Doilea Război Mondial, din satul Crihana Veche, raionul CahulCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Apărăriihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiCulturaÎncălcare31.05.2023
Anunț de intenție privind procedura de elaborare a unui act normativ care va prevedea modul de acordare a ajutoarelor din bugetul municipal pentru reparația proprietății private sau din condominiu și a criteriilor de selectare a beneficiarilor respectiviCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Primăria Municipiului Chişinăunedeterminat/neîncadratGeneralÎncălcare17.05.2023
proiectul de hotărâre cu privire la înființarea în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, a operei comemorative de război în memoria grănicerului Iacomi GheorgheCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Apărăriihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiCulturaÎncălcare30.05.2023
ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea HG Nr. 277/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADERAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral18.05.2023
ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 165/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilorAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Muncii și Protecției Socialehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiSfera socială18.05.2023
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe în sectorul zootehnic din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului RuralCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare18.05.2023
Proiectul Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control privind modificarea Cerințelor tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020, Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, aprobat prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitateGeneralÎncălcare18.05.2023
ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii Nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune localăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarelegile şi hotărîrile ParlamentuluiGeneral18.05.2023
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la organizarea instruirii în domeniul securității cibernetice”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Economieinedeterminat/neîncadratGeneral18.05.2023
Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a PHG pentru denunțarea Acordului cu privire la restituirea valorilor culturale și istorice statelor de origine, încheiat la Minsk la 14 februarie 1992Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Culturiinedeterminat/neîncadratCultura18.05.2023
ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la constituirea Instituției Publice „Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare19.05.2023
Anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor acte normative (gestionarea terenurilor agricole cu modul de folosință pășuni și fînețe, și asigurarea exploatării sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral19.05.2023
Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului „Privind aprobarea Proiectului legii pentru modificarea unor acte normative”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Sănătățiihotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiOcrotirea sănătăţii19.05.2023
Anunț privind consultarea publică a analizei de impact la proiectul de Lege privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelorAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneral19.05.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului de Hotărîre de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale și altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitarăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentarehotărîrile şi ordonanţele GuvernuluiGeneralÎncălcare19.05.2023