CAPC anunță concurs de selectarea a unui consultant național în domeniul fundrainsing

141

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (în continuare – CAPC) anunță concurs de selectarea a unui consultant național în domeniul fundrainsing.

Proiect: „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Swedish International Development Cooperation Agency

Locație: Chișinău/Moldova

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Data de începere: Noiembrie 2022

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (în continuare – CAPC) este o organizație neguvernamentală fondată în 2000. Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente novatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

 1. Obiectiv
  Selectarea unei experte/unui expert, grup de experți  pentru elaborarea Strategiei de fundraising  în corelare cu viziunea și misiunea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției
 1. Durata de realizare a sarcinii: noiembrie 2022 – decembrie 2023
 2. Activități și livrabile

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Termen limită

1.

Elaborarea Strategiei de fundraising a CAPC

Prezentarea conceptului Strategiei și aprobarea acestuia de către CAPC

Decembrie 2022

2.

Desfășurarea exercițiilor practice cu echipa CAPC

Training-uri cu echipa CAPC. Realizarea exercițiilor conform Planului aprobat.

2023-2025

3.

Implementarea activităților de fundrasing

Activitățile se vor desfășura în conformitate cu prevederile Strategiei și în colaborare cu echipa CAPC

2022-2025

4.

Participarea la discuțiile informale cu donatorii

Activitățile se vor desfășura în conformitate cu prevederile Strategiei și în colaborare cu echipa CAPC

2022-2025

5.

Asistarea CAPC în procesul de implementare a Strategiei de Fundraising

Planificarea, organizarea și implementarea evenimentelor de fundraising

·        Monitorizarea oportunităților de finanțare (ex. apeluri naționale și internaționale de granturi…);

·        Participarea la pregătirea propunerilor de proiecte pentru concursurile de granturi;

·        Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu potențialii și actualii donatori;

·        Comunicarea cu mass-media în scopul promovării CAPC și evenimentelor de colectare de fonduri;

·        Alte activități necesare pentru implementarea Strategiei de Fundraising identificate de conducerea CAPC

2022-2025

 

 

 

 

 1. Cerințe față de aplicanți
 • Studii universitare în domeniile social, dreptului și/sau management/economic și domenii conexe;
 • Experiență de lucru de minim 3 ani în organizații non-guvernamentale sau internaționale;
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și justiției, prevenirea și combaterea corupției;
 • Cunoașterea particularității de fundraising comunitar, activitatea donatorilor în țară și regiune;
 • Experiența anterioară de dezvoltare a documentelor strategice, inclusiv strategii de fundraising;
 • Cunoaşterea limbilor română și engleză;
 • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză, sinteză și formulare a concluziilor, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.
 1. Dosarul de aplicare va include:
  – CV-ul;
  – Scrisoarea de intenție.
 1. Aspecte organizaționale
  Persoana selectată va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului, în perioada septembrie – decembrie 2022 în afara oficiului CAPC.
 1. Procedura de aplicare
  Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 25 noiembrie 2022, ora 16.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresele contact@capc.md și capc.office.contact@gmail.com cu mențiunea „Aplicant pentru elaborarea Strategiei de fundraising”. Vă rugăm să vă asigurați că ați primit mesaj privind confirmarea recepționării dosarului.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: contact@capc.md și capc.office.contact@gmail.com

Termenii de referință, pot fi accesați AICI.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.