CAPC anunță concurs pentru selectarea unei companii care să realizeze un Sondaj național de evaluare a percepţiilor şi experienţelor agenților economici privind corupţia în Republica Moldova

494

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii specializate în realizarea unui Sondaj național de evaluare a percepţiilor şi experienţelor agenților economici privind corupţia în Republica Moldova.

Proiect: „Core support to the CAPC”, implementat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, cu suportul Suediei.

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Durata de realizare a sarcinii: Mai 2024 – Iulie 2024

Despre Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției:

CAPC este o organizație neguvernamentală fondată în 2004. Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente novatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

Despre proiect:

Pe parcursul anului 2023, în comun cu experții din cadrul U4 și Institutului Basel, CAPC a participat la elaborarea Studiului privind Intensificarea eforturilor anticorupție în sectorul IMM-urilor din Moldova: un plan de acțiune. Analiza a aplicat abordarea bazată pe dovezi și pe probleme pentru a consolida eforturile de combatere a corupției. Raportul oferă o analiză asupra: 1) Dinamicii corupției în sectorul IMM-urilor; 2) Abordărilor mai inteligente împotriva corupției; 3) Planul pentru intervenții care pot adăuga valoare în sectorul ÎMM. Principalele obiective pentru combaterea corupției în sectorul ÎMM-urilor sunt: Reducerea mitei. Creșterea conformității cu cerințele legale. Creșterea încrederii în răspunsul Guvernului la corupție.

Pentru abordarea acestora autorii au sugerat:

 1. Îmbunătățirea informațiilor existente prin identificarea lacunelor și personalizarea acestor instrumente cu anumite sub-sectoare și tipuri de afaceri specifice IMM-urilor.
 2. Dezvoltarea unei campanii de informare care să sublinieze că mita nu este inevitabilă pentru IMM-urile din Republica Moldova pentru a contracara narațiunea generală care normalizează mita.
 3. Integrarea cerințelor de conformitate anticorupție în oportunitățile de dezvoltare a afacerilor existente și viitoare poate consolida argumentul de afaceri pentru conformitate.
 4. Comunicarea despre motivele de ce conformitatea are sens din perspectiva afacerii.
 5. Producerea materialelor care să crească gradul de conștientizare cu privire la noile instrumente digitale care sunt puse la dispoziție de Guvern.
 6. Contestarea convingerilor convenționale conform cărora nu se înregistrează progrese în combaterea corupției pentru a convinge oamenii că schimbarea este posibilă și pentru a crește încrederea în răspunsul Guvernului la corupție.
 7. Explorarea ideii modului în care funcțiile unui Ombudsman de afaceri pot fi introduse în contextul Republicii Moldova, care ar putea fi un mijloc de a urmări în continuare măsuri de consolidare a încrederii și ca o resursă pentru IMM-uri.
 8. Încorporarea măsurilor de conformitate și de consolidare a integrității în portofoliile și programele existente ale donatorilor
 9. Dezvoltarea de strategii pentru a îmbunătăți capacitatea de răspuns a funcționarilor publici în furnizarea de servicii și examinarea reclamațiilor.

Obiective:

Compania selectată va realiza un Sondaj național de evaluare a percepţiilor şi experienţelor agenților economici privind corupţia în Republica Moldova. Sondajul va repeta parțial întrebările unui sondaj similar din anul 2017. Unul din obiective este să comparăm rezultatele chestionării din 2024 cu rezultatele sondajului efectuat în anul 2017. Sondajul va fi realizat în baza chestionarului complex elaborat de CAPC, care cuprinde 31 întrebări (6 pagini) pentru agenții economici, divizat după cum urmează:

 1. Date despre respondent
 2. Perceperea de către business a corupției și interacțiunea cu ea
 3. Promovarea transparenței, comportamentelor etice și descurajarea practicilor lipsite de integritate în business
 4. Integritatea în afaceri
 5. Programe anticorupție în sectorul privat
 6. Informarea și instruirea în lupta cu corupția
 7. Transparența în cadrul societăților comerciale

 Repere metodologice de bază:

 1. Volumul eşantionului: 500 oameni de afaceri
 2. Eşantion: stratificat, probabilist
 3. Criterii de stratificare – 5 zone geografice (Chișinău, Bălți, Nord, Centru și Sud)
 4. Domeniul de activitate al întreprinderilor – Agricultură, Industrie ușoară, Construcții, Comerț, Transport, IT, Alimentație publică, Tranport, Turism, Viticultură, Textile, etc.
 5. Mărimea întreprinderilor din cadrul fiecărui domeniu de activitate – repartizare în 4 tipuri (Micro, Mici, Medii și Mari)
 6. Eşantionare – Volumele straturilor urbane şi ale totalului pe regiuni, cît şi volumele straturilor rurale urmează a fi calculate proporţional cu numărul populaţiei în conformitate cu datele comunicate de Departamentul de Statistică al Republicii Moldova. În cadrul straturilor selectarea întreprinderilor urmează a fi realizată aliator.
 7. Metodă cercetare: teren și/sau telefon

 Activități și livrabile:

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Termen limită de livrare

1.

Definitivarea / ajustarea întrebărilor chestionarului, pre-testare

Întrebările chestionarului definitivate / ajusate, pre-testate/pilotate

30 mai

2.

Chestionarea agenților economici și prezentarea rezultatelor cantitative

Agenți economici chestionați și date cantitative sistematizate prezentate către CAPC (format excel și spss)

15 iulie

3.

* Desfășurarea cercetării calitative (în cazul prezentării ofertei pentru cercetarea cantitativă + calitativă)

Cercetarea calitativă efectuată (focus grupuri pentru cel puțin 3 regiuni, interviuri în profunzime, etc.) și date cantitative interpretate, cu analiza comparativă cu rezultatele studiului precedent din 2017, prezentate către CAPC

31 iulie

 

Cerințe de eligibilitate pentru aplicanți:

 • să fie persoană juridică rezidentă în Republica Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2 ani de activitate;
 • să fie un centru de cercetare / companie sociologică și să dispună de experiențe anterioare în desfășurarea sondajelor sociologice;
 • să aibă o viziune de ansamblu privind tematica corupției;
 • să dispună de echipament necesar și personal calificat (în fiecare zonă geografică: Nord, Centru, Sud) pentru realizarea angajamentelor;
 • să urmeze reperele metodologice de bază descrise în anunț sau să propună repere metodologice ajustate care vor corespunde scopului și obiectivelor Sondajului.

Dosarul de aplicare va include:

 • oferta tehnică și financiară pentru prestarea serviciilor solicitate în MDL, separat pentru cercetarea cantitativă și cercetarea cantitativă + calitativă (notă: ofertele vor fi evaluate în baza criteriului cost-eficiență).

Aspecte organizaționale:

Compania selectată va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului, în perioada mai – iulie 2024 în afara oficiului CAPC.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 3 mai 2024, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa capc.office.contact@gmail.com cu mențiunea „Aplicant pentru realizarea Sondajului național”. Vă rugăm să vă asigurați că ați primit mesaj privind confirmarea recepționării dosarului.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com sau la telefon: 079332003.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vîrstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.