CAPC anunță concurs pentru selectarea unei persoane juridice care să realizeze o campanie de informare anticorupție pentru sectorul IMM-urilor din Republica Moldova

385

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii specializate în realizarea unei campanii de informare anticorupție pentru sectorul IMM-urilor din Republica Moldova.

Proiect: „Core support to the CAPC”, implementat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, cu suportul Suediei.

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Durata de realizare a sarcinii: Iunie 2024 – Septembrie 2024

Despre Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției: CAPC este o organizație neguvernamentală fondată în 2004. Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente novatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

Despre proiect: Pe parcursul anului 2023, în comun cu experții din cadrul U4 și Institutului Basel, CAPC a participat la elaborarea Studiului privind Intensificarea eforturilor anticorupție în sectorul IMM-urilor din Moldova: un plan de acțiune. Analiza a aplicat abordarea bazată pe dovezi și pe probleme pentru a consolida eforturile de combatere a corupției. Raportul oferă o analiză asupra: 1) Dinamicii corupției în sectorul IMM-urilor; 2) Abordărilor mai inteligente împotriva corupției; 3) Planul pentru intervenții care pot adăuga valoare în sectorul ÎMM. Principalele obiective pentru combaterea corupției în sectorul ÎMM-urilor sunt: Reducerea mitei. Creșterea conformității cu cerințele legale. Creșterea încrederii în răspunsul Guvernului la corupție.

Pentru abordarea acestora autorii au sugerat:

 1. Îmbunătățirea informațiilor existente prin identificarea lacunelor și personalizarea acestor instrumente cu anumite sub-sectoare și tipuri de afaceri specifice IMM-urilor.
 2. Dezvoltarea unei campanii de informare care să sublinieze că mita nu este inevitabilă pentru IMM-urile din Republica Moldova pentru a contracara narațiunea generală care normalizează mita.
 3. Integrarea cerințelor de conformitate anticorupție în oportunitățile de dezvoltare a afacerilor existente și viitoare poate consolida argumentul de afaceri pentru conformitate.
 4. Comunicarea despre motivele de ce conformitatea are sens din perspectiva afacerii.
 5. Producerea materialelor care să crească gradul de conștientizare cu privire la noile instrumente digitale care sunt puse la dispoziție de Guvern.
 6. Contestarea convingerilor convenționale conform cărora nu se înregistrează progrese în combaterea corupției pentru a convinge oamenii că schimbarea este posibilă și pentru a crește încrederea în răspunsul Guvernului la corupție.
 7. Explorarea ideii modului în care funcțiile unui Ombudsman de afaceri pot fi introduse în contextul Republicii Moldova, care ar putea fi un mijloc de a urmări în continuare măsuri de consolidare a încrederii și ca o resursă pentru IMM-uri.
 8. Încorporarea măsurilor de conformitate și de consolidare a integrității în portofoliile și programele existente ale donatorilor
 9. Dezvoltarea de strategii pentru a îmbunătăți capacitatea de răspuns a funcționarilor publici în furnizarea de servicii și examinarea reclamațiilor.

Scop: compania selectată va realiza o campanie de informare anticorupție pentru sectorul IMM-urilor din Republica Moldova.

Conceptul campaniei – persoanele fizice și juridice, în special întreprinderile mici și mijlocii, vor comenta/posta mesaje online, prin intermediul rețelelor sociale/canalelor online de comunicare, referitor la percepția și cazurile de corupție în interacțiunea businessului cu autoritățile publice. Mesajele online vor fi redate într-o formă vizuală prin intermediului unui ecran digital amplasat într-un loc public, însoțite de imagini vizuale atractive, ce vor fi dezvoltate separat.

Obiectivele campaniei:

 • sublinierea faptului că mita nu este inevitabilă pentru IMM-urile din Moldova
 • a combate percepția generală că mita este o practică obișnuită
 • reducerea mitei
 • creșterea conformității pentru IMM-uri cu cerințele legale
 • creșterea încrederii în răspunsul Guvernului la corupție

 Activități și livrabile:

Responsabilități pînă la lansarea campaniei (10 zile):

 1. Crearea hashtag-ului campaniei – un hashtag memorabil și atractiv pentru campanie. Mai multe informații pentru aceasta vor fi oferite după semnarea contractului, pentru a asigura nedivulgarea.
 2. Planul de lansare a campaniei – pregătirea unui plan de lansare pentru campania de social media, inclusiv conținutul postărilor, calendarul/ data estimată, strategiile de promovare.
 3. Selectarea canalelor – crearea și administrarea unor profiluri de social media pentru comunicare (instagram, tik tok, fb, etc) .
 4. Monitorizare și moderare – stabilirea instrumentelor și mecanismului/ responsabililor pentru monitorizarea mesajelor, moderarea conținutului, interacțiunea cu participanții.
 5. Stabilirea parteneriatelor cu mass-media:
 • Compilarea unei liste de mass-media țintă, inclusiv locale, conexe cu domeniul anticorupție, publicații de business naționale și platforme care se aliniază cu publicul și obiectivele campaniei;
 • Stabilirea parteneriatelor cu mass-media (minim 7), care ar putea include informații exclusive despre campanie, interviuri cu participanții cheie sau imagini din culisele creării campaniei;
 • Colaborarea cu partenerii media pentru a dezvolta conținut care să se potrivească obiectivelor campaniei;
 • Coordonarea cu partenerii media în ceea ce privește calendarul conținutului de promovare și acoperirea pentru a maximiza vizibilitatea și implicarea pe parcursul săptămînii de campanie.
 1. Implicarea influencerilor:
 • Identificarea și selectarea ”influencerilor” (minim 3), care au tangență cu mediul de afaceri, anticorupție și din cadrul comunității locale, în special pe cei care au un interes real pentru cauze sociale;
 • Informarea privind campania, obiectivele acesteia și modul în care influencerul poate contribui și beneficia, cu evidențierea impactului social și avantajele participării;
 • Agrearea detaliilor specifice ale colaborării, cum ar fi conținutul care urmează să fie partajat, utilizarea hashtag-ului campaniei și orice istorii personale sau informații pe care influencerul este dispus să le împărtășească în legătură cu temele campaniei;
 • Coordonarea cu influencerii crearea și programarea postărilor, istoriilor sau videoclipurilor care promovează campania, asigurînd coerența cu mesajul și calendarul campaniei.

Responsabilități în perioada lansării campaniei (7 zile):

 1. Monitorizarea și analiza continuă în timp real a conținutului social media primit folosind hashtag-ul campaniei (mesajelor online).
 2. Selectarea de 2 ori pe zi, timp de 7 zile, a postărilor care vor fi prezentate pe ecranul digital, împreună cu imaginea corespunzătoare pentru vizualizarea publică.
 3. Menținerea continuă în timp real (09:00 – 18:00) a dialogului cu comunitatea online.
 4. Elaborarea și distribuirea zilnică a comunicatelor de presă (maxim 5 unități) privind campania în curs de realizare.
 5. Dialogul și coordonarea cu mass-media și influencerii pentru mediatizarea rezultatelor campaniei.

Responsabilități după lansarea campaniei (14 zile):

 1. Totalizarea rezultatelor campaniei și prezentarea impactului cuantificat (număr mesaje/postări, vizualizări, distribuiri, comunicate de presă, interviuri, articole media, etc.)
 2. Identificarea a 3 întreprinderi moldovenești care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană și care implementează standarde de conformitate anticorupție.
 3. Identificarea a 3 influenceri, agrearea și coordonarea elaborării a 3 podcasturi cu 3 întreprinderi moldovenești care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană și care implementează standarde de conformitate anticorupție.
 4. Publicarea și distribuirea podcasturilor pe web, profiluri de social media, mass-media online, etc.

Cerințe de eligibilitate pentru aplicanți:

 • să fie persoană juridică rezidentă în Republica Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2 ani de activitate;
 • să dispună de experiență în social media marketing;
 • să aibă o viziune de ansamblu privind tematica corupției;
 • să dispună de echipament necesar și personal calificat pentru realizarea angajamentelor;

Dosarul de aplicare va include: 

 • CV-ul companiei
 • oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate în MDL (notă: ofertele vor fi evaluate în baza criteriului cost-eficiență).

Aspecte organizaționale:

Compania selectată va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilelor, în perioada iunie – septembrie 2024 în afara oficiului CAPC.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 31 mai 2024, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa capc.office.contact@gmail.com cu mențiunea „Aplicant pentru realizarea campaniei de informare anticorupție”. Vă rugăm să vă asigurați că ați primit mesaj privind confirmarea recepționării dosarului.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com sau la telefon: 079332003.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vîrstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.