Concurs pentru contractarea a 4 monitori locali

4

 

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” anunță concurs pentru contractarea a 4 monitori locali (Bălți, Telenești, Rezina, Comrat) pentru monitorizarea alocării ajutoarelor sociale de către APL, în baza Metodologiei de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către Autoritățile Publice Locale (APL). 

Monitorizarea alocării ajutoarelor sociale de către APL va fi realizată în cadrul proiectului ”Ajutorul social în Republica Moldova: între eficacitate și integritate”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei.

Monitorii locali selectați vor lucra în strînsă colaborare cu Monitorii coordonatori locali (Bălți, Telenești, Rezina, Comrat) și vor avea următoarele obligațiuni: solicitarea informațiilor de la autoritățile publice și din sursele alternative; introducerea informației în e-template; verificarea corectitudinii informației introduse în e-template; colectarea primară a informațiilor; analiza cotidiană a surselor de colectare; participarea la training, mese rotunde, club de presă.

Perioada de monitorizare: 9 luni, aprilie-decembrie 2020.

 

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

1.Studii superioare de licență sau echivalentul acestora;

2.Experiență de lucru în domeniul societății civile sau experiență de monitorizare;

3.Experiență de lucru în cadrul autorităților publice centrale și/sau locale va constitui un avantaj;

4.Să nu fie persoană apropiată/rudă cu membrii următoarelor asociații obștești: Asociația Obșteasca „Concordia” (Telenești);  Asociația Obșteasca „Nufărul” (Rezina); „Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI” (Balti); Asociația Obșteasca „Clinica Juridică Comrat” (Comrat).

 

Candidații urmează să expedieze CV-ul în limba română la adresa electronică contact@capc.md

Termen limită de aplicare: 24 februarie 2020

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 23 83 84 sau la adresa de e-mail: contact@capc.md