Concurs pentru selecția consultant/ă în reglementarea recuperării activelor din corupție

40

Consultant/ă Reglementarea Recuperării Activelor din Corupție

Informații Generale

Titlul consultanței: Elaborarea studiului privind Reglementarea Recuperării Activelor din Corupție în Moldova

Data limită de aplicare: 28 Februarie 2022

Perioada de prestare a serviciilor: Aprilie – Mai 2022

Estimare: 15 zile de lucru

Locația: muncă la distanță

Context

Instituția Privată pentru Integritate Financiară Integral, împreună cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează proiectul „Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova”, cu suportul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) și Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

Scopul Proiectului „Recuperarea activelor din corupție în Moldova” este sporirea conștientizării de către publicul larg și profesioniști a reglementărilor și proceselor existente în domeniul recuperării activelor din corupție, să crească cunoștințele în ajutorul organelor d e aplicare a legii și pentru îmbunătățirea proceselor. Activitățile proiectului includ analiza reglementărilor legale și internaționale privind recuperarea activelor; analiza procesului actual de recuperare a activelor din corupție; workshop-uri și și campania de conștientizare a problematicii recuperării activelor.

Studiul privind reglementările legale și internaționale va conține:

  • analiza mecanismelor legislației moldovenești privind recuperarea activelor corupției;
  • prezentarea cadrului regional de cooperare privind schimbul de date în dezvăluirea activelor și corespondența cu Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției (UNCAC);
  • Studiu de caz (Miliardul Furat);
  • Lacunele existente, concluzii și recomandări.

Repere metodologice

Recuperarea activelor din corupție este un proces complex cu reglementări în diferite domenii de drept, inclusiv dreptul penal și acțiunea civilă într-un proces penal. În plus, recuperarea activelor din corupție necesită o interacțiune internațională strânsă între diferite state și jurisdicții. Prin urmare, trebuie analizate reglementările naționale ale multor legi, precum și convențiile internaționale privind cooperarea în materie penală și civilă și în principal Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției și implementarea acesteia. Nu mai puțin, corupția folosește o etapă importantă de spălare a banilor, iar cazul miliardului furat a demonstrat-o din plin. Din această perspectivă, trebuie avute în vedere și mecanismele de combatere a spălării banilor.

Pe baza unei abordări interdisciplinare, metodologia studiului va include observația și documentarea. Vor fi studiate bazele normative naționale și internaționale relevante, precum și cazuri internaționale importante privind procesele de recuperare a activelor cu rezultate de succes. Metodele de analiză și deducere vor fi utilizate pentru partea de studiu privind perspectivele procesului de recuperare a activelor în Moldova. La elaborarea concluziilor și recomandărilor se va folosi sinteza logica.

Bibliografie

Bibliografia va cuprinde dar nu se va limita la: Studiul analitic cu privire la mecanismele de recuperare și confiscare a activelor în Moldova (2016) elaborat la solicitarea PNUD Moldova, în special cu referire la valorificarea concluziilor și recomandărilor și Manualul privind Recuperarea Activelor (Ed. II, 2021) elaborat de Grupul Băncii Mondiale.

Rezultate așteptate și Calendar

Consultantul/a selectat va trebui să elaboreze studiul în coordonare cu Instituția pentru Integritate Financiară, iar la etapa finală va lua în considerare recomandările evaluării colegiale. Consultantul va livra:

  • În termen de până la 15 Aprilie – Conceptul detaliat al Studiului;
  • În termen de până la 15 Mai – Proiectul final al Studiului;
  • În termen de până la 30 Mai – Varianta finală a Studiului după evaluare colegială.

Timpul de lucru estimat se va încadra în 15 zile. Studiul final va însuma un volum de 20 – 25 pagini.

Criterii de selectare

  • cunoștințe juridice teoretice temeinice;
  • experiență practică în aplicarea legilor;
  • abilități excelente de scriere confirmate.

Pentru concurs se va prezenta CV-ul actualizat și lista publicațiilor.

Persoanele interesate vor transmite scrisoarea electronică la adresa: direct@integral.md, cu subiectul „Studiu Reglementare” și anexarea fișierelor până la data de 28 Februarie 2022