Expertiză CAPC: medierea garantată de stat va asigura accesibilitatea beneficiarilor la aceste servicii

0

Proiectul de lege, înaintat de Ministerul Justiției, prin care se propune încorporarea serviciilor de mediere garantată de stat în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat va asigura conexiunea firească și sistemică dintre toate tipurile de servicii garantate de stat conexe justiției, fapt ce va determina accesibilitatea și claritatea acestui mecanism pentru beneficiari, susține Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, care a realizat un raport de expertiză a actului normativ. Medierea garantată de stat trebuie privită în ansamblu cu serviciile garantate de stat conexe justiției acordate persoanelor social-vulnerabile. Astfel, pornind de la vulnerabilitatea lor socială, economică și financiară, tocmai beneficiarii de asistență juridică primară și calificată sunt grupul-țintă al serviciilor de mediere garantată de stat – persoanele cele mai interesate în solicitarea acestora.

Potrivit analizei impactului de reglementare, mecanismul existent este inaplicabil și nu asigură persoanelor social-vulnerabile un acces efectiv la serviciile de mediere garantată de stat, în virtutea deficiențelor de ordin normativ, instituțional și administrativ, fiind determinate, în special, de următoarele cauze:
– Serviciile de mediere garantată de stat sunt acordate numai pentru cauzele penale;
– Inaccesibilitatea și neclaritatea mecanismului guvernamental;
– Gestionarea medierii garantate de stat de către un organ al administrației publice centrale de specialitate (Ministerul Justiției);
– Neexecutarea art. 40 din Legea nr. 137/2015 cu privire la mediere.

Astfel, introducerea serviciilor de medieze garantată de stat va soluționa aceste deficiențe legislatve.

Potrivit experților CAPC, analiza ex-ante a proiectului de lege nu este suficient de argumentată/documentată. “Alineatul (2) al art. 25 al Legii 100/2017 prevede expres că ”În cazul unui proiect care prevede reglementări cu impact asupra bugetului şi/sau care prevede reorganizări şi reforme structurale ori instituţionale, în calitate de studiu de cercetare se realizează analiza iniţiativei de elaborare a actului normativ, conform metodologiei de analiză ex ante aprobate de către Guvern. Dosarul proiectului nu conține analiza ex-ante. Totuși, în cazul în care nu a fost realizată o analiză ex ante, dar a fost realizată o analiză a impactului de reglementare, această situație este considerată conformă cerințelor normative, or, analiza impactului de reglementare trebuie să reflecte impactul economic, social, de mediu”, se menționează în raport.

Totodată, proiectul este compatibil cadrului normativ national, însă nu conține referințe la acquis-ul comunitar și alte standarde internaţionale relevante, susține CAPC.

Raportul de expetiză complet, poate fi studiat aici https://shorturl.at/yD123

 

Raportul de expertiză AO CAPC a fost elaborat în cadrul Proiectului „Core support to the CAPC”, implementat cu suportul Suediei. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.