CAPC a analizat noua Strategie a securității naționale

0

Noul concept al Strategiei securității naționale, elaborată de Președintele Republicii Moldova și înaintată Parlamentului spre aprobare,  nu întrunește elementele distincte ale unei strategii precum riscurile securității naționale, obiectivele statului în domeniul securității, căile sau modalitățile și mijloacele necesare de realizare a acestor obiective, susține Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), care a elaborat un raport de expertiză. 

Potrivit experților, noua Strategie este un document care dublează în mare parte prevederile conceptului de securitate națională, operează cu date și informații generaliste, este axată pe riscuri, mai puțin pe modalități de realizare, nu indică concret autoritățile publice responsabile și pașii ce urmează a fi întreprinși. Astfel, CAPC recomandă revizuirea strategiei prin prisma propunerilor expuse și găsirea oportunităților de îmbunătățire a acesteia în scopul obținerii unui document de politici practic și care să conţină referinţe la acquis-ul comunitar și la alte standarde internaţionale relevante. 

În același timp, referior la introducerea “Viziunii Președintelui” ca parte integrantă a Strategiei de securitate națională, CAPC  menționează că, Strategiile de securitate națională ar trebui să reflecte poziția colectivă a întregului stat, nu doar a unui singur exponent al puterii de stat, beneficiind de sprijinul larg al tuturor forțelor politice din Parlament și a celor extraparlamentare, care au reprezentare în administrația publică locală.

“Introducerea Viziunii Președintelui poate crea percepția că documentul este mai degrabă o expresie a viziunii individuale decât a intereselor generale ale țării. Strategiile de securitate națională trebuie să rămână neutre și coerente în abordarea lor, evitând conținutul profund politic sau declarațiile subiective. Documentele strategice sunt elaborate pe termen mediu și lung și trebuie să rămână valabile indiferent de schimbările la nivelul conducerii statului. Respectiv, strategia trebuie să rămână relevantă și aplicabilă pe termen lung, indiferent de cine ocupă funcția de președinte”, se spune în raportul de analiză CAPC.

Totodată, experții CAPC susțin că Nota informativă la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova nu conține fundamentarea economico-financiară, deși implementarea acesteia necesită cheltuieli financiare. Noul document trebuie să asigure din punct de vedere politic încrederea cetățenilor Republicii Moldova, că în situații dificile, instituțiile statului își vor putea îndeplini una dintre principalele atribuții de a-și proteja în mod fiabil cetățenii și teritoriul țării de pericole amenințătoare. În acest sens, analiza impactului trebuie să se rezume cel puțin la existența unui Plan de acțiuni sustenabil din punct de vedere financiar, cu autorități publice/organe responsabile și cu termeni concreți incluși, aceasta fiind variantă optimă pentru asigurarea implementării documentului.

Raportul de expertiză al AO CAPC a fost elaborat în cadrul Proiectului „Core support to the CAPC”, implementat cu suportul Suediei. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.