CAPC: Proiectul Concepției de comunicare strategică și contracarare a dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine necesită a fi revăzut

0

Experții CAPC au examinat proiectul Concepției de comunicare strategică și contracarare a dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine pentru anii 2024-2028, elaborat de  Centrul pentru Comunicare Strategică şi Combatere a Dezinformării.

Potrivit autorilor, proiectul abordează modul în care comunicarea strategică și contracararea dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine vor contribui la îndeplinirea misiunii Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării pe parcursul perioadei 2024-2028, iar necesitatea unei abordări instituționalizate și integrate a comunicării strategice și a combaterii agresiunilor de tip hibrid, care includ dezinformarea în forma organizată și continuă (în special de către Federația Rusă), reiese din Strategia Securității Naționale, poziția oficială a Guvernului Republicii Moldova, măsurile concrete ale Uniunii Europene de consolidare a rezilienței în cadrul războiului informațional din Moldova, rapoarte și studii ale societății civile, exprimarea opțiunii cetățenilor în cadrul sondajelor de a amplifica eforturile pe linia contracarării efectelor nocive provocate de acțiunile de dezinformare.

Raportul de expertiză a CAPC a reținut mai multe deficiențe conceptuale, procedurale și de conținut ale proiectului: nerespectarea transparenței decizionale, insuficiența argumentării, lipsa fundamentării economico-financiare, prejudicierea interesului public, nerespectarea drepturilor și libertăților fundamentale etc.

În concluzia Raportului, experții CAPC au menționat că documentul supus expertizei nu corespunde cerințelor de elaborare a documentelor de politici publice, după forma, conținutul și structura sa. Conținutul proiectului urmează a fi revăzut, pentru a corespunde unui document de politică publică și pentru a exclude orice contradicție, neclaritate și confuzie juridică. S-a invocat necesitatea de revizuire a textului proiectului Concepției atât în aspect conceptual, cât și al tehnicii legislative, pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.