CAPC a prezentat Metodologia de efectuare a expertizei coruptibilității și vulnerabilității actelor normative

264

Infrastructura de efectuare a expertizei actelor normative a fost actualizată și reconceptualizată de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC). Metodologia de efectuare a expertizei coruptibilității și vulnerabilității actelor normative ține cont de evoluțiile importante ale cadrului normativ privind integritatea și modul de elaborare, promovare și adoptare  a actelor normative. Noua variantă a metodologiei este elaborată în baza metodologiilor anterioare (elaborate în 2006 și 2013 privind expertiza coruptibilității și expertiza vulnerabilității din perspectiva drepturilor omului a actelor normative), însă conține și elemente inovative, inclusiv un nou template digital. Documentul a fost prezentat vineri, 3 noiembrie, în cadrul unui Atelier de instruire, la care au participat directorul și coordonatorii de proiecte a CAPC și echipa de experți implicați în exercițiul de evaluare a actelor normative.

Autoarea Metodologiei, Lilia Ioniță, a prezentat elementele inovatoare ale acestui document, care conține reguli bine conturate în domeniul expertizei actelor normative.  „Principalele obiective ale  expertizei sunt: identificarea elementelor de coruptibilitate și de vulnerabilitate în proiectele actelor normative; elaborarea recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea efectelor negative ale elementelor de coruptibilitate și de vulnerabilitate; prevenirea actelor de corupție și a încălcărilor dreptului omului prin excluderea elementelor de coruptibilitate și vulnerabilitate din proiectele actelor normative; informarea autorilor și a publicului larg cu privire la elementele de coruptibilitate și vulnerabilitate identificate în proiecte; oferirea garanțiilor suplimentare de desfășurare a procesului legislativ responsabil și transparent în interesul cetățenilor și în interesul public”, a spus experta.

Totodată, reperele metodologice de efectuare a expertizei au fost transpuse într-un nou template electronic care, pe lângă opțiunea redactării rapoartelor de expertiză, integrează și opțiunile de evidență statistică a elementelor de coruptibilitate și vulnerabilitate detectate în proiectele actelor normative.

Activitățile au fost realizate în cadrul Proiectului  „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Suediei.